4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 28-i ülésére

Tárgy:   A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Készítette:   Dr Tasnádi Ferenc
Előterjesztő:   Dr Bocsi István jegyző
Véleményező bizottság:  

Lásd melléklet

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe