11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 28-i ülésére

Tárgy:   Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola részére történő használatba adásáról
Készítette:   dr. Nagy Emese
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

melléklet szerint

Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe