3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2019. augusztus 26-i ülésére

Tárgy:   Döntés a Törökbálint, 091/23 és 091/10 helyrajzi számú ingatlanokon található szennyvíziszap-lerakó rekultivációjával összefüggő feladatok végrehajtásáról – Pénzügyi Ellenőrző Bizottsággal EGYÜTTES ülés
Készítette:   dr. Nagy Emese
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

melléklet szerint

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
 
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe