14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 18-i ülésére

Tárgy:   Javaslat Törökbálint Önkormányzatával a 091/23 és 091/10 hrsz-ú, természetben Törökbálinton található, korábban szennyvíztisztító és szennyvíziszap lerakó telep fenntartásával, hasznosításának előkészítésével kapcsolatos megállapodás megkötésére
Készítette:   dr. Nagy Emese
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

a melléklet szerint

Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe