18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 18-i ülésére

Tárgy:   Javaslat a 66 hrsz-ú, természetben a Budaörs, Templom tér 8. sz. alatti, ingatlan 84/268 tulajdoni hányadára vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítására
Készítette:   Abonyi Krisztina
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

a melléklet szerint

Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe