19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 18-i ülésére

Tárgy:   Döntés a frankhegyi víziközmű fejlesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokat terhelő befizetéseiről
Készítette:   dr. Juhász Ágnes
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

melléklet szerint

Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
 

Mellékletek:
« Vissza
Vissza a főmenübe