3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. november 13-i ülésére

Tárgy:   A kamaraerdei és frankhegyi településrészi önkormányzatok testületeinek megválasztása
Készítette:   Dr Tasnádi Ferenc
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

Lásd: melléklet

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe