19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 24-i ülésére

Tárgy:   Döntés a Törökbálint, 097/98 hrsz-ú ingatlanon működő állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetésére vonatkozóan
Készítette:   Zborayné dr. Pető Beáta
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

a melléklet szerintDöntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe