13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. szeptember 30-i ülésére

Tárgy:   Döntés a Budaörs, 4733/1 helyrajzi számú ingatlanra az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog ranghelycseréjéhez történő hozzájárulásról
Készítette:   dr. Nagy Emese
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe