17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. szeptember 30-i ülésére

Tárgy:   A Koszorú utca rendezésével kapcsolatos döntések
Készítette:   Zborayné dr. Pető Beáta
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe