22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. szeptember 30-i ülésére

Tárgy:   Javaslat pályázat kiírására a 097/98 helyrajzi számú, természetben Törökbálinton található állatmenhely üzemeltetésére
Készítette:   Zborayné dr. Pető Beáta
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

a melléklet szerint

Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe