31. napirendi pont
SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
A Képviselő-testület
2020. szeptember 30-i ülésére

Tárgy:   Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy helyiségének a Manifeszt Egyesület részére történő használatba adásáról
Készítette:   dr. Nagy Emese
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

A sürgősség indoka: a Manifeszt Egyesület kérelme 2020. szeptember 14. napján érkezett.

Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe