12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. június 30-i ülésére

Tárgy:   Döntés a 2520 hrsz-ú közterület (Cserebogár utca) egy részének értékesítéséről
Készítette:   Zborayné dr. Pető Beáta
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

a melléklet szerint

Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe