16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. június 30-i ülésére

Tárgy:   Javaslat a 1036/34/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Szivárvány utca 5. földszinten található ingatlanra vonatkozó megállapodás megkötésére, ezzel egyidejűleg az ingatlan egy részének bérbe, valamint egy részének haszonkölcsönbe adására
Készítette:   dr. Illyés Erika
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

melléklet szerint

Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
Szociális- és Egészségügyi Bizottság  
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe