17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. június 30-i ülésére

Tárgy:   Javaslat Közművelődési megállapodás megkötésére a KözTér 18 Alapítvánnyal, valamint a Budaörs, Clementis L. u. 18. (145/1 hrsz.) és ...... szám alatti ingatlanokra vonatkozóan megkötött használatba adási szerződés módosítására
Készítette:   Abonyi Krisztina
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe