18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. június 30-i ülésére

Tárgy:   A Budaörsi Kézilabda Sport Kft. eseti támogatási kérelme
Készítette:   Zsák András
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

Kedves Károly,
javítva a mailben leírtak szerint.
A mail 2. pontjához: a Pénzügyi Iroda ellenőrzi a tartalék keretet, az előterjesztés láttamozásakor.
András


Döntéshozói vélemények

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság  
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe