33. napirendi pont
SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
A Képviselő-testület
2021. június 30-i ülésére

Tárgy:   Sürgősségi:Döntés a 482/4 hrsz-ú „kivett árok” egy részének értékesítéséről és a 485 hrsz-ú ingatlan utcaszabályozásának végrehajtásáról
Készítette:   Zborayné dr. Pető Beáta
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester

a melléklet szerint

« Vissza
Vissza a főmenübe