1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. szeptember 15-i ülésére

Tárgy:   Döntés gyermekétkeztetés tárgyában megkötött szerződésekről és a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Készítette:   dr. Cser Krisztina
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Szociális- és Egészségügyi Bizottság  
 
Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság  
 
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság  
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe