2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. szeptember 14-i ülésére

Tárgy:   Budaörs Város Önkormányzat Szerv. és Műk. Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) önk. rend. a közmeghallgatás szabályaival összefüggő módosítása
Készítette:   Dr Tasnádi Ferenc
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe