3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2023. február 22-i ülésére

Tárgy:   Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Készítette:   dr. Cser Krisztina, Kövesdi Gabriella irodavezető
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  Döntéshozói vélemények

Szociális- és Egészségügyi Bizottság  
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
 
Ügyrendi Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe