21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2023. szeptember 13-i ülésére

Tárgy:   Javaslat a 8503/3 helyrajzi számú, természetben az Otthon utcában található önkormányzati tulajdonú telek egy részén közösségi kert létesítésére
Készítette:   dr. Farkas Orsolya
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

 melléklet szerint
Döntéshozói vélemények

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság    
 
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság    
 
« Vissza
Vissza a főmenübe