41. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2023. szeptember 13-i ülésére

Tárgy:   A polgármester idegennyelv-tudási pótlékának módosítása
Készítette:   Dr Tasnádi Ferenc
Előterjesztő:   Dr Bocsi István jegyző
Véleményező bizottság:  

Lásd: melléklet

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe