6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. június 20-i ülésére

Tárgy:   Szarvas Város Önkormányzatának részvényfelajánlása megvételre
Készítette:   Tímár Teréz
Előterjesztő:   Petneházi Bálintné polgármester

 

Szarvas Város Önkormányzata I.421/50/2013. számú levelében felkereste Önkormányzatunkat, miszerint az Alföldvíz Zrt-nél lévő részvényeinek egy részét névértéken (14.000.- Ft/részvény) értékesíteni kívánja. Ezt a felajánlást a Zrt.-nek, illetve a tulajdonostársaknak közvetlenül megküldte. Szarvas Város Önkormányzatának jelenleg 12.099 db részvénnyel rendelkezik.

Amennyiben Önkormányzatunk – mint tulajdonos társ – érdekeltté válna a részvényvásárlásban, úgy a Szarvasi Polgármesteri Hivatalban kell azt jelezni, hogy a tárgyalások megkezdődhessenek.

 


Döntési javaslat

"Szarvas Város Önkormányzatának részvényfelajánlása megvételre"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, kinyilatkozza, hogy Szarvas Város Önkormányzata által megajánlott Alföldvíz Zrt.-nél lévő részvényekből nem kíván vásárolni. megvásárlásával nem kíván élni.

A Képviselő-testület utasítja a Petneházi Bálintné polgármestert, hogy a határozatot Szarvas Város Önkormányzata ( Szarvas, Szabadság u. 25-27.) részére küldje meg.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe