4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. augusztus 26-i ülésére

Tárgy:   Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme.
Készítette:   Tímár Teréz
Előterjesztő:   Petneházi Bálintné polgármester

 

Tisztelt Képviselő-Testület!

Gyomaendrőd Város tűzoltó Egyesülete kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez és támogatást kér az Egyesület felszereléseinek, eszközeinek felújítására, illetve vásárlására.

2013. évben már 270.000,- Ft értékű felszerelést ( csizma, balta, kötél stb) vásároltak a vonulós tűzoltók részére. Az idei évben tervezik, hogy 3 db légzőmaszk vásárlását melynek darabonkénti egységára kb. 140.000,- Ft.

 

 


Döntési javaslat

"VGyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme."

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület (5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.) részére 2013. évben felszereléseik, eszközeik felújítására, valamint a tervezett 3 db légzőmaszk vásárlásához 50.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2013. évi költségvetési rendeletben az általános tartalék terhére.

A költségvetési rendeletet a soron következő módosításakor a Képviselő-testület döntése kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármestert, hogy az Egyesülettel a Támogatási Szerződés megkötésére.

A Képviselő-testület utasítja a Petneházi Bálintné polgármestert, hoogy  közpénzekból nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló  2007. évi CLXXXI törvényben foglaltak alapján a www.kozpalyazat.gov.hu honlapon a támogatás adatait tegye közzé.

 

 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: folyamatos
Felelős: Petneházi Bálintné
Hivatali felelős: Tímár Teréz

« Vissza
Vissza a főmenübe