6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. augusztus 26-i ülésére

Tárgy:   Mezei őrszolgálat költségtérítése
Készítette:   Tímár Teréz
Előterjesztő:   Petneházi Bálintné polgármester

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 68/1998. (VIII. 19.) Kt. határozatában az Önkormányzat által működtetett egy segédmotoros kerékpárral közlekedő mezőőr számára október, november, december, január február és március hónapokra 500 km-nek, április, május, június, július augusztus, szeptember hónapokra 1.000 km-nek megfelelő segédmotor kerékpár használati díjat állapított meg. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2013. július 1. napjától kettő mezőőrt alkalmaz. Ennek megfelelően két segédmotoros kerékpárral közlekedő mezőőr száma szükséges a segédmotoros kerékpár használatát megállapítani.

Az Ünkormányzat a mezőőrök segédmotor kerékpár használatára a forrást a mezőőri járulék bevételéből biztosítja.

 


Döntési javaslat

"Mezei őrszolgálat költségtéríítése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 1. napjától kettő mezőőrt alkalmaz.

A 68/1998. (VIII. 19.) Kt. határozat második bekezdés első mondta: alábbiak szerint módosul: Önkormányzat által működtetett mezei őrszolgálat két segédmotoros kerékpárral közlekedő mezőőrei részére 2013. július 1. napjától havi 1000 – 1000 km-nek megfelelő segédmotor kerékpár használati díjat állapít meg.

A havi elszámolás a 60/1192. (IV. 1.) Kormányrendelet 4. § (5) bekezdés a) pontja szerinti 3,0 liter/100km és mindenkori APEH üzemanyagár figyelembevételével történik.

 

 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: folyamatos
Felelős: Petneházi Bálintné
Hivatali felelős: Tímár Teréz

« Vissza
Vissza a főmenübe