2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. június 27-i ülésére

Tárgy:   Az Európai Mobilitási Hét 2013 kampányhoz történő csatlakozás
Készítette:   Mile Erika
Előterjesztő:   Petneházi Bálintné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Idén 12. alkalommal kerül megrendezésre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium értesítése szerint a fenntartható városi mobilitás céljait szolgáló Európai Mobilitási Hét, amelyet az Európai Unió Környezetvédelmi Biztosa, a nemzetközi szakmai szövetségek és a hazai civil szervezetek támogatnak. A rendezvény időpontja szeptember 16. és 22. között lesz, és idei jelmondata: „Tiszta levegő – Mozdulj érte!”.
 
Európai legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampányának célja az, hogy az önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére ösztönözze, és polgáraik a gépkocsik használata helyett más közlekedési módokat, a kerékpározást, a gyaloglást vagy a közösségi közlekedési eszközöket részesítsék előnyben.
 
Részvételi feltételek:
 
Európai Mobilitás Hét programjaiban  bármelyik települési önkormányzat  (város, község vagy fővárosi kerület) részt vehet. A rendezvény nyitott Európán kívüli önkormányzatok számára is. Amennyiben az adott önkormányzat olyan rendezvényt vagy programot szervez, amelyik az EMH kereteiben belül bemutatott fenntartható mobilitással kapcsolatos, el fogják fogadni a(z) (online) regisztrációját.
 
 
Idén is a következő tevékenységek közül lehet választania a résztvevőknek: 
 
• Egyhetes, a 2013. évi fő témára, a „Tiszta levegő – Mozdulj érte” gondolatra épülő rendezvénysorozat szervezése.
• Legalább egy új „állandó intézkedés” bevezetése, amely elősegíti az áttérést a gépkocsi használatról a környezetbarát közlekedési módokra. Ahol lehetséges, az állandó intézkedések közül legalább egy az utak egy részének a gyalogosok, a kerékpárosok és a közösségi közlekedés számára történő visszaadására irányuljon (pl. útszakasz forgalom elől való lezárása, járdák kiszélesítése, új kerékpárút vagy buszsáv létrehozása, új forgalomcsillapítási rendszer kialakítása, sebességkorlátozások szigorítása).
• Az „Autó nélkül a városban!” – Európai Autómentes Nap rendezvényeinek megszervezése: egy vagy több terület lezárása az autóforgalom elől egy egész napra (kezdés: egy órával a munkaidő szokásos megkezdése előtt; befejezés: egy órával a munkaidő végét követően) és átengedése a gyalogosok, a kerékpárosok és a közösségi közlekedés számára. Amennyiben ezt a lehetőséget választja egy település, akkor annak javasolt időpontja 2013. szeptember 22. (vasárnap).
 
Jelen esetben az autómentes nap megrendezését javasoljuk 2013. szeptember 20. pénteki napon.
Az Európai Mobilitási Hét 2013 kampányhoz történő csatlakozás feltétele, hogy a Képviselő-testület döntése értelmében a polgármester aláírja a vállalásokat tartalmazó Mobilitási Hét és Autómentes Nap Kartáját, melyet a nemzeti koordináció részére kell megküldeni, továbbá jelezni kell a részvételi szándékot a www.mobilityweek.eu internetes oldalon. A Kartán jelölni kell, hogy az adott település mely intézkedés megvalósításával kíván hozzájárulni a kampányhoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen, és döntését határozat formájában hozza meg.


Döntési javaslat

"Az Európai Mobilitási Hét 2013 kampányhoz történő csatlakozás "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Csárdaszállás Község Önkormányzata csatlakozik 2013. szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét c. kampányhoz, melynek keretében Csárdaszálláson autómentes nap megszervezésére kerül sor a „Tiszta levegő – Mozdulj érte!”  jelmondattal összhangban 2013. szeptember 20-án pénteki napon.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 2013. évi Kartájának aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: 2013. 08. 01.
Felelős: Petneházi Bálintné
Hivatali felelős: Pardi László

« Vissza
Vissza a főmenübe