2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. október 9-i ülésére

Tárgy:   BM EU Önerő Alap támogatás igényléséhez.
Készítette:   Tímár Teréz
Előterjesztő:   Petneházi Bálintné polgármester

 

A Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” KEOP-1-0/09-11-2012-0009 számú projektre vonatkozó Támogatási szerződés 2013. szeptember 26. napjától hatályos. A támogatott projekt önerejének igazolására kel a Képviselő-testületnek döntést hoznia.

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékleteként megküldött anyagot megtárgyalni és az elkészített döntési javaslatot elfogadni szíveskedjen.

 


Döntési javaslat

"BM EU Önerő Alap támogatás igényléséhez."

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt [Támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2013. szeptember 26.] önerejének igazolását, az alábbiak szerint.


A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:

Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program

Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009

A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád, és Hajdú-Bihar megye

A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás

A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási szerződéssel megegyezően: 29.548.722.250,- Ft

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének a 87,430198 % -a, de legfeljebb 25.834.506.370,- Ft.

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész [hatvanhat önkormányzat] mindösszesen: 3.714.215.880,- Ft, mely összegre a 19/2013.(V.22.) BM rendelet 2. mellélete szerint a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás [Gesztor: Békéscsaba Megyei Jogú Város] az önkormányzatok nevében pályázatot nyújtott be (EBR42 önkormányzati információs rendszer 2013. szeptember 26. – postázás október 02.) a saját forrásra, a BM EU Önerő Alap támogatás 100 % -ára.  1. Csárdaszállás Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önrész összegét a 2014. és 2015. évi költségvetési rendeletében elkülöníti. 

Az önkormányzatra jutó összes saját forrás (forint)

 

2014. év

 

2015. év

Csárdaszállás

 

Községi Önkormányzat

5571324

 

1989510

 

3581814


  1. Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő –testülete felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármestert a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.


 


Határidők, felelősök:

Határidő: 2013. 10. 28.
Felelős: Petneházi Bálintné
Hivatali felelős: Tímár Teréz

« Vissza
Vissza a főmenübe