Döntések listája
Lejárt határidejú határozatokról készült jelentés elfogadása
Közoktatási megállapodás keretében működtetett óvodák beszámolói
Beszámoló a Bölcsőde 2001. évi működéséről
Óvodai és általános iskolai beíratás időpontja
A Sporttrió Kft beszámolója a Sportcsarnok 2001. évi működéséről
2001. évi költségvetési rendelet III. előirányzat módosítása
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2002. évi költségvetése
Az "év kiváló pedagógusa cím" visszavonása
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Tájház és Helytörténeti gyűjtemény belépődíjának emelése
Gellai Józsefné intézményvezető illetményének megállapítására javaslattétel
Tóth Bálint lakásvásárlási kérelme
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
A 19/2000 (VII.19) KT számú rendelet módosítása
A 12/2001 (IV.27.) KT számú rendelet módosítása
Alapítványok támogatási kérelme
Szentmiklósi Zoltánné kárigénye
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról
Költségvetési rendelet módosítása
Együttműködési megállapodás gyermekjóléti szolgálat feladatellátására
Együttműködési megállapodás pedagógiai szakszolgálat körzeti feladatellátására
Kis B. Isk. német oktatás pedagógiai program elfogadása
Kis B. épületbővítéshez címzett támogatás igénybejelentés
Gyomaszolg Kft járdajavítási kérelmek
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Lejárt határidejű határozatok elfogadása
Békés Megyei sportolók olimpiai felkészülésének támogatása
Polányi László és Molnár Zsuzsa kérelme
Tulipános Óvoda önerő iránti kérelme
Javaslat "BÉKÉS MEGYÉÉRT" kitüntetésre
Lakásvásárlási támogatás visszafizetése
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Lejárt határidejű határozat jelentése
A 12/2001 (IV.27) KT számú rendelet módosítása
Selyem úti óvoda önerő iránti kérelme
Blaha úti óvoda önerő iránti kérelme
Gyomaendrődi Féréfi Kézilapbda Club kérelme
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményxeiért 2001. évi jelentése
Rózsahegyi K. Ált. Isk. és Diákotthon igazgatói állására kiírt pályázat eredmény
Pályázati kiírás a Városi Könyvtár igazgatói állására
Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Pályázat benyújtása szociális válságkezelő programra
Pályázat benyújtása foglalkoztatási programra
Kakati Ágnes méltányossági kérelme
Szociális bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Lakásvásárlási támogatás visszafizetése
Hozzájáruló nyilatkozat kérése
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Átmeneti segélykérlem elbírálása
Lejárt határidejű határozatok elfogadása
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda nyári nyitvatartás szüneteltésének ügye
létszámcsökkentés a Kis Bálint Általános Iskolába
Városi Családsegítő Központ 2001. évi tevékenységéről készült beszámoló
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola alapító okiratának módosítása
Közoktatási intézmények igazgtóinak vezetői pótlék emelése
Működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzetei
2002. évi költségvetési rendelet módosítása
Költségalapú bérlakásokra pályázati kiírás, illetve adatlap
Szolgálati bérlakás megvásárlására tett ajánlat
Szolgálati bérlakás kiutalásának kérése
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola kérelme
Békés megyei sportolók olimpiai felkészülésének segítése
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogtása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támgoatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasos első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Lakásvásárlási támogatás visszafizetése
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Lejárt határidejű határozatok jelentése
GYOMASZOLG Ipari Park Kft beszámolója
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
Gyomaendrődi felsőoktatásban tanulók támogatása
Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásának módjáról és feltételei
Közoktatási intézmények beszámolója a 2001/2002-es tanévről
Tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Kner I. Gimn. érettségi vizsga eredményei
Szolgálati bérlakáskiutalásának kérése
Szolgálati bérlakás kiutalásának kérése
Gyermekvállalási kötelezettség határidejének meghosszabbítása
Ingatlan megterhelése haszolélvezeti joggal
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Lejárt határidejű határozatok elfogadása
Beszámoló a Városi Gondozási Központ munkájáról
Pályázat a Városi Könyvtár igazgatói állására
2002. évi költségvetés első féléves teljesítése
Kner I. Gimn. csoportlétszámok jóváhagyása
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Juhász Róbert és Kiss Magdolna kérelme
Lakásvásárláshoz benyújtott kérelmek elbírálása
Lakásvásárláshoz benyújtott kérelmek elbírálása
Lakásvásárlási kérelmek elbírálása
Lakásvásárlási kérelmek elbírálása
Lakásvásárlási kérelmek elbírálása
Lakásvásárlási kérelmek elbírálása
Lakásvásárlási kérelmek elbírálása
Lakásvásárlási kérelmek elbírálása
Lakásvásárlási kérelmek elbírálása
Lakásvásárlási támogatási kérelmek elbírálása
Jónás Zsoltné szociális bérlakás ügye
Jónás Zsoltné szociális bérlakás ügye, Olcsák István
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Lejárt határidejű határozatok jelentése
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása
A 16/1996 (IX.16) KT számú rendelet módosítása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költsgéalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiutalása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költsgéalapú bérlakások kiosztása
Költsgéalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költséglapú bérlakások kiosztása
Költséglapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bárlakások kiosztása
Költséglapú bárlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiutalása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Költségalapú bérlakások kiosztása
Felsőoktatás jeligére benyújtott pályázatok elbírálása
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Gazdasági Ciklusprogram
Rendőrörs parancsnoki kinevezés véleményezése
átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Lejárt határidejű határozatok elfogadása
Közoktatási megállapodás keretében működő óvodák vezetőinek 2002. évi beszámolója
Beszámoló a Bölcsőde 2002. évi működéséről
Beszámoló a Katona József Művelődési Központ 2002. évi tevékenységéről
A Sporttrió Kft beszámolója a Sportcsarnok 2002 évi működéséről
Bíró Károly a Gyomaendrődi Híradó szerkesztőjének beszámolója
A 16/1996 (IX.16.) KT számú rendelet módosítása
A Városi Gondozási Központ SZMSZ módosítása
2002. évi költségvetésről szóló 1/2002 (II.5.) KT számú rendelet módosítása
2003. évi költségvetés koncepció tervezet
Gyomaendrőd Város Útkoncepciójának I. része - Forgalomszabályozási, sebességi és súlykorlátozási terv
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Tájékoztató a költségalapú bérlakásokról
Javaslat Gyomaendrőd Város Díszpolgára Cím adományozására
Lakásépítési támogatás visszafizettetése
Átmeneti segélykérelem elbírálása
« Vissza
Vissza a főmenübe