Döntések listája
Költségvetési rendelet módosítása
Beszámoló az orvosi ügyelet 2005. évi munkájáról
A Városi Családsegítő Központ szakmai beszámolója a 2005. évben végzett családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásról
A Városi Családsegítő Központ kérelme
Közösségi Ház működtetése határozatlan időre közművelődési megállapodás keretében kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásra beérkezett pályázatok értékel
Pannon GSM Példakép Alapítvány felhívása
Lakásvásárlási támogatás visszafizetése
Tájékoztató a 2005. augusztusi belvíz okozta károkról, és a támogatás helyzetéről
A jegyző részére címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezése
Az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 22/2005. (X. 12.) KT rendelet módosítása
A szem.gond.nyújtó szoc.ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fiz.tér.díjakról szóló 17/2003. (VII. 7.) KT rend. módosítása és kiegészítése
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és term. ellátásokról, és a szem.gond. szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rend. módosítása és kiegészítése
Az endrődi Tájház 2005. évi tevékenységéről készült beszámoló
Az endrődi Közösségi Ház 2005. évi tevékenységéről készült beszámoló
Tájékoztató a sportszervezetek beszámoltatásáról
Közösségi Ház működtetése közművelődési megállapodás keretében
Óvodai és általános iskolai beíratás időpontja
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Testvérvárosi kapcsolat kialakításának lehetősége Vajdasági településekkel
Termőföldek tulajdonba kérése az 1997. évi XXXIII. tv. alapján
A gyomaendrődi önkormányzati tulajdonú mikrohullámú adatátviteli hálózat tartós üzemeltetésbe adása
A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok 2006. évre
A Városi Zene- és Művészeti Iskola névválasztásának kérelme
Városi Egészségügyi Intézmény SZMSZ módosítása
A Városi Családsegítő Központ működtetése intézményi társulás keretében
Városi Zene- és Művészeti Iskola alapító okiratának módosítása
Beszámoló a Városi Sportcsarnok és az Ifjúsági Tábor 2005. évben végzett tevékenységéről
Beszámoló a Tourinform Iroda 2005. évben végzett tevékenységéről
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása
Az út- és szennyvízberuházásokhoz 2002-2005. években igénybevett közműfejlesztési támogatás felhasználásának Állami Számvevőszéki ellenőrzéséről tájék
Az önkormányzati minőségirányítási programban előírt átfogó szakmai és törvényességi ellenőrzés időpontjának módosítása
Pándy Kálmán Megyei Kórház Gyermekosztálya és Diabetes Munkacsoportjának kérése
Szolgálati bérlakás iránti kérelem
Szolgálati bérlakás iránti kérelem
Költségalapú bérlakásokról készült beszámoló (Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7.)
Önkormányzati lakásvásárlási támogatás átruházásához hozzájárulás
Önkormányzati lásvásárlási támogatás átruházásához hozzájárulás
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Közalapítvány kuratórium elnökének tiszteletdíja
Pannon GSM Példakép Alapítvány felhívása
Tájékoztatás Tímár István Gyomaendrőd, Rácz L. u. 38. szám alatti lakos és családja ügyében
Tájékoztató Czeglédi Anita különleges gondozási igényű gyermek problémájának megoldásáról
Dr. Békés Annamária székhelyváltoztatásának bejelentése
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2005. évi közhasznúsági jelentése
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Települési esélyegyenlőségi program elfogadása
A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért c. környezetszépítési verseny meghirdetése
Papgátiné Gonda Edit lakásvásárlási kérelme
Szolgálati bérlakás igénylése (Fekécs Nikoletta)
Lakásvásárlási támogatás visszafizetése
Hozzájárulás kérése önkormányzati támogatás másik ingatlanra történő bejegyzéséhez
Szociális bérlakás iránti kérelmek
Szociális bérlakás iránti kérelem
Szociális bérlakás iránti kérelem
Önkéntes tűzoltóság létrehozása
2006. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálásáa
2006. évi alapok "Ifjúsági Alap"
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (90200 Ukrajna, Beregszász, Illyés Gyula sétány 1.) támogatási kérelme
Városi Zene- és Művészeti Iskola kérelme az intézményben fizetendő térítési díjakkal kapcsolatban
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 7/2003. (III. 31.) KT rendelet módosítása
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerről szóló tájékoztató
Kocsis Andrea főiskolai hallgatóval kötendő tanulmányi szerződés
R. Nagyné Baráth Éva szolgálati bérlakás kérelme
Tulajdonközösség megszüntetése
Tulajdonközösség megszüntetése
Szociális bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Tájékoztatásó a 2005. augusztusi belvíz okozta károkról és a támogatás helyzetéről
Új gazdasági társaság alapítása közszolgáltatási feladatok ellátására (GYOMASZOLG)
Közszolgáltatási szerződés megkötése helyi autóbusz közlekedés végzésére
A Városi Családsegítő Központ működtetése intézményi társulás keretében
Helyi vezetékes műsorszolgáltatás
Körösök Vidékéért Egyesület kérelme
Közterületi hirdetőberendezések kihelyezése
Garbel-Trade Kft. névváltozás bejelentése
Kiss Bálint Általános Iskola létszámleépítés
Általános iskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári nyitva tartásának tudomásul vétele
Tájékoztató a kábeltelvíziós hálózat építésének helyzetéről
Költségalapú bérlakásra (Gye., Magtárlaposi u. 14/4.) benyújtott kérelem
Költségalapú bérlakásra (Gye., Magtárlaposi u. 14/4.) benyújtott kérelem
Költségalapú bérlakásra (Gye., Magtárlaposi u. 14/4.) benyújtott kérelem
Költségalapú bérlakásra (Gye., Magtárlaposi u. 14/4.) benyújtott kérelem
A Városi Zene és Művészeti Iskola igazgatói állására érkezett pályázat elbírálása
Közhasznúsági társaságok fenntartásában működő óvodák vezetőinek 2005/2006 nevelési évről készített szakmai beszámolójának elfogadása
Veszteségesen működő óvodák kérelme
Közoktatási intézmények beszámolói a 2005/2006. tanévről
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2006/2007-es tanévben indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2006. évi érettségi vizsga eredményéről
A 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet módosítása
Lakás szerzési támogatás ügyben hozott határozat módosítása
Lakásvásárlási támogatás visszafizetése
Lakás vásárlási támogatás visszafizetésw
Lakás vásárlási támogatás visszafizetése
Helyi vezetékes műsorszolgáltatás
Békés Megyei Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségének beszámolója
Belvízkár elutasítása ügyében benyújtott fellebbezések elbírálása
Belvíz támogatás elutasítás miatt fellebbezés
Belvíz támogatás elutasítás miatti fellebbezések
Belvíz támogatás elutasítás miatti fellebbezés
Belvíz támogatás elutasítás miatti fellebbezés
Belvíz támogatás elutasítás miatti fellebbezés
Belvíz támogatás elutasítás miatti fellebbezés
Belvíz támogatás elutasítás miatti fellebbezés
Belvíz támogatás elutasítás miatti fellebbezés
Belvíz támogatás elutasítás miatti fellebbezés
Belvíz támogatás elutasítás miatti fellebbezés
Belvíz támogatás elutasítás miatti fellebbezés
Belvíz támogatás elutasaítás miatti fellebbezés
Belvíz támogatás elutasítás miatti fellebbezés
Belvíz támogatás elutasítás miatti fellebbezés
Belvíz támogatás elutasítás miatti fellebbezés
Belvíz támogatás elutasítás miatti felleb bezés
Belvíz támogatás elutasítás miatti fellebbezés
Belvíz támogatás elutasítás miatti fellebbezés
Belvíz támogatás elutasítás miatti fellebbezés
Belvíz támogatás elutasítás miatti fellebbezés
Városi Gondozási Központ SZMSZ módosítása
Városi Zene- és Művészeti Iskola alapító okiratának módosítása
Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési-, minőségirányítási programjának éves felülvizsgálata
Tájékoztató a 2006. évi költségvetés alakulásáról, pénzügyi helyzetről 2006. szeptember 30-ig
2006. évi költségvetési rendelet módosítása
2006. évi költségvvetés I. félévi teljesítése
Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosának kérelme
Helyi vezetékes műsorszolgáltatás
Lakás vásárlási támogatás (ifjú házas)
Lakás vásárlási támogatás (ifjú házas)
Lakás vásárlási támogatás (ifjú házas)
Lakás vásárlási támogatás (ifjú házas)
Lakás vásárlási támogatás (ifjú házas)
Lakás vásárlási támogatás (ifjú házas)
Lakás vásárlási támogatás (ifjú házas)
Lakás vásárlási támogatás (ifjú házas)
Lakás bővítési támogatás (ifjú házas)
Lakás bővítési támogatás (ifjú házas)
Lakás bővítési támogatás (ifjú házas)
Lakás felújítási támogatás (ifjú házas)
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló, többször módosított 17/20
Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumi feladatainak ellátása
Városi Egészségügyi Intézmény pályázata "az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére"
Szociális bérlakás kiutalás (Gye., Polányi M. u. 43/A.)
A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló rendelet módosítása
Az önkormányzati lapkiadás és helyi vezetékes műsorszolgáltatás jövőjének áttekintése
Szociális földprogram működtetésének lehetőségéről
Tájékoztató a Karácsonyi Élelmiszercsomag pályázatról
Gyomaközszolg Kft., Gyomaszolg Ipari Park Kft. és Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. gazdasági társaságok új felügyelő bizottsági ügyrendjeinek az elfogadá
Önkéntes tűzoltóság létrehozása
Beszámoló az önkormányzati lakások üzemeltetéséről
Rovnyik Katalin kérelme (szolgálati bérlakás megvásárlásának kérelme - Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 23. I/4. szám alatti lakás)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet felülvizsgálata
Beszámoló a Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7., valamint a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14-16. szám alatt lévő költség alapú bérlakásokról
A Thermál Invest Részvénytársaságba apportált 1098/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése
« Vissza
Vissza a főmenübe