Döntések listája
Az ülés napirendjének meghatározása
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT rendelet módosítása
Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 33/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelet módosítása
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosításáról
A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló rendelet módosítása
A helyi adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) KT rendelet módosítása
A Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumának működtetése
Beszámoló az orvosi ügyelet 2009. évi munkájáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Sportkoncepciójának 2010-2015 időtartamra történő elfogadása
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okírat felülvizsgálat
A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetési jogának átadása
A lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásának bevezetése valamint bérlakás állomány növelésének lehetősége
Bérlakás állomány bővítésének lehetősége
Beszámoló az Endrődi úti költségalapú bérlakások ellenőrzéséről
2010. évi teljesítménykövetelmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzata-Budapest Priv-Invest közötti megbízási szerződés jóváhagyása
Díszpolgári cím és Plakett adományozása 2010 évben az augusztus 20-ai ünnepségek keretében kerüljön átadásra.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendelettervezet
2009. évi közfoglalkoztatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását
2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
A Városi Egészségügyi Intézmény laboratórimának működtetése
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT. beszámolója a 2009. évben végzett tanyagondnoki feladat-ellátásáról
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT. beszámolója a 2009. évben végzett tanyagondnoki feladat-ellátásáról
2009. évi alapok pénzügyi és szakmai beszámolói
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Pályázati kiírás Civil alap felhasználására
Pályázati kiírás Idegenforgalmi Alap felhasználására
Dr. Farkasinszki Erzsébet főorvos beszámolója
Pályázati kiírás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására
Gyomaendrődi Fiatalokért Egyesület elnökének, Raffael Attilának kérelme
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet módosítása
Beszámoló a kötvényből származó forrás 2009. IV. negyedévi menedzsmentjéről
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2009. évi beszámolója családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásról
Beszámoló a TÁMOP. 5.2.5 „Gyermekek és fiatalok integrációs programjai” elnevezésű pályázatról
Költség alapú bérlakásra benyújtott kérelmek elbírálása
Költség alapú bérlakásra benyújtott kérelmek elbírálása
Költségalapú bérlakásra benyújtott kérelmek elbírálása
Költségalapú bérlakásra benyújtott kérelmek elbírálása
Költségalapú bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Költségalapú bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Költségapaú bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Bérleti jogviszony meghosszabbítása
1. A Gyomaendrődi FC előleg kérelme
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
Tájékoztató az egészségüggyel kapcsolatos 2010. április 2-ai egyeztetésről
Dr. Jánosik Bertalan háziorvosi praxisa
A védőnői szolgálat épületeinek karbantartása
Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról
Összefoglaló jelentés a 2009. évben végzett belső ellenőrzésekről
A 2010. évi „Ifjúsági és Sport” alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
A 2010. évi Ifjusági és Sport" alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
A 2010 évi „Ifjusági és Sport” alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
A 2010 évi „Ifjusági és Sport” alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
A 2010 évi „Ifjusági és Sport” alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
A 2010 évi „Ifjusági és Sport” alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
A 2010 évi „Ifjusági és Sport” alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
A 2010 évi „Ifjusági és Sport” alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
A 2010 évi „Ifjusági és Sport” alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
A 2010 évi „Ifjusági és Sport” alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
A 2010 évi „Ifjusági és Sport” alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
A 2010 évi „Ifjusági és Sport” alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
A 2010 évi „Ifjusági és Sport” alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
A 2010 évi „Ifjusági és Sport” alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
A 2010 évi „Ifjusági és Sport” alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
A 2010 évi „Ifjusági és Sport” alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
A 2010 évi „Ifjusági és Sport” alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
A 2010 évi „Ifjusági és Sport” alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
a 2010. évi Ijfúsági alapra beérkezett pályázatok elbírálására
A 2010. évi Ijfúsági alapra beérkezett pályázatok elbírálására
A 2010. évi Ijfúsági alapra beérkezett pályázatok elbírálására
A 2010. évi Ijfúsági alapra beérkezett pályázatok elbírálására
A 2010. évi Ijfúsági alapra beérkezett pályázatok elbírálására
A 2010. évi Ijfúsági alapra beérkezett pályázatok elbírálására
A 2010. évi Ijfúsági alapra beérkezett pályázatok elbírálására
A 2010. évi Ijfúsági alapra beérkezett pályázatok elbírálására
A 2010. évi Ijfúsági alapra beérkezett pályázatok elbírálására
A 2010. évi Ijfúsági alapra beérkezett pályázatok elbírálására
A 2010. évi Ijfúsági alapra beérkezett pályázatok elbírálására
A „Természetjáró Tájvédők” Közhasznú Egyesület pályázati elszámolása
Bérlakások felújítására, karbantartására javaslat
A Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak egységes szabadságolása
Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendelet módosítása II. forduló
Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. I. negyedévi menedzsmentjéről
Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. I. negyedévi menedzsmentjéről
Gyomaendrőd Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2009. évi közhasznúsági jelentése
Beszámoló a Köztestületi Tűzoltóság munkájáról
Szociális alapú bérlakások szennyvízaknájának tisztítása
Tájékoztató a vasút beruházásról és az endrődi híd rekonstrukciójáról
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálata
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálata
Költségalapú bérlakások lakbérének emelése
Költségalapú bérlakások lakbérének emelése
Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-4 havi finanszírozási helyzetéről
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói állására érkezett pályázat elbírálása
Városi Egészségügyi Intézmény szakember pótlása
Városi Egészségügyi Intézmény szakember pótlása
Városi Egészségügyi Intézmény szakember pótlása
Szociális alapú bérlakások szennyvízaknájának tisztítása
A "Gyomaendrőd Díszpolgára"cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok elbírálása
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás
Használatba vételi engedély megkéréséhez határidő hosszabbítás kérése
Használatbavételi engedély megkérésre újabb határidő hosszabbítás kérése
Árvízkárosultak részére segély megállapítsa
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet módosítása II. forduló
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gy. Kt. rendelet módosítása II. forduló
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT rendelet módosítása.
Gyomaendrőd Város 2010. évi költségvetésének első féléves teljesítése
Beszámoló a Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről
Beszámoló a Liget Fürdő Kft. 2010. június 30.-i ügyvezetői beosztás átadás átvételről
Beszámoló a Liget Fürdő Kft. 2010. június 30.-i ügyvezetői beosztás átadás átvételről
Gyomaendrőd Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának első fordulós tárgyalása
Pályázati kiírás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására
Bérlakások és a Polányi Máté utca 43. szám alatti építési telek értékesítése
Önkormányzati bérlakások ellenőrzéséről készített jelentés elfogadása
Bérlakások és a Polányi Máté utca 43. szám alatti építési telek értékesítése
Gyomaendrőd, Népliget u. 1/b. szám alatti szolgálati lakás felújítása, kiutalása
Gyomaendrőd, Népliget u. 1/b. szám alatti szolgálati lakás felújítása, kiutalása
Gyomaendrőd, Népliget u. 1/b. szám alatti szolgálati lakás felújítása, kiutalása
Gyomaendrőd, Népliget u. 1/b. szám alatti szolgálati lakás felújítása, kiutalása
Tótka Sándor olimpiai útjának támogatása
Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megbízása
Használatba vételi engedély megkéréshez határidő hosszabbítás kérése
Használatba vételi engedély megkéréshez határidő hosszabbítás kérése
Használatba vételi engedély megkéréshez határidő hosszabbítás kérése
Első lakás megszerzése – gyermekvállalás
Önkormányzati támogatás iránti kérelem lakásbővítéshez
Első lakás megszerzése – kamat visszafizetés elengedésének kérése
Gyomaendrőd, Álmos u. 11. szám alatti szolgálati lakással kapcsolatos kérelem
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Szociális bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása
Szociális bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása
Szociális bérlakásra benyújtott pályázat
Szociális bérlakásra benyújtott pályázat
Szociális bérlakásra benyújtott pályázat
Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak szabadságolása
Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. II. negyedévi menedzsmentjéről
Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. II. negyedévi menedzsmentjéről
A Liget Fürdő Kft. 2010. évi többlettámogatás igénye
Tájékoztatás az önkormányzati tulajdonú bérlakások karbantartási-finanszírozási lakásalapjáról
Első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás I.
Első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás II.
« Vissza
Vissza a főmenübe