263/2005. (VI. 20.) Humánpolitikai Bizottsági határozat
Tárgy: Ifjú házasok lakás támogatása (elutasítás)

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Humánpolitikai Bizottsága

263/2005. (VI. 20.) számú határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága Szedlákovics Zoltán (1968.) és felesége Szedlákovics Jolán (1969.) Gyomaendrőd, Mikszáth K. u. 13. szám alatti lakosoknak a Gyomaendrőd, Mikszáth K. u. 13. szám alatti lakóingatlan bővítéséhez benyújtott támogatási kérelmét elutasítja.

 

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez címzett, de a polgármesternél benyújtott kétpéldányos, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

 

INDOKOLÁS

 

A Gyomaendrőd, Mikszáth K. u. 13. szám alatti ingatlan megvásárlása 2004. május hónapban történt. Az ingatlan tulajdonosa 1/1 részarányban Szedlákovics Zoltán.

Szedlákovics Jolán a helyi népességnyilvántartásban nem szerepel. Szedlákovics Zoltán ukrán állampolgár, bevándorlási engedéllyel rendelkezik.

 

Önkormányzati támogatás a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelő személyeknek abban az esetben nyújtható, amennyiben az érintett ingatlanon a házastársak egymás között egyenlő arányú tulajdoni illetőséggel rendelkeznek.

 

Fentiek miatt a bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

 

A határozat a többször módosított 2/2004. (II. 10.) KT. rendelet 1. § (2), valamint a 2. § (3) bekezdésén alapszik, mely kimondja:

„1. § (2) E rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd város közigazgatási területén legalább öt éve állandó bejelentett lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező azon állampolgárokra, akiket a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet az 1. § (4) bekezdése 7. pontja szerint támogatott személynek elismer.”

„2. § (3) Házastársak kizárólag együtt részesíthetők támogatásban és csak akkor, ha a támogatással érintett ingatlanon mindketten egymás között egyenlő arányú tulajdoni illetőséget szereznek.”

« Vissza
Vissza a főmenübe