108/2005. (IV. 18.) Humánpolitikai Bizottsági határozat
Tárgy: 2005. évi alapok. "Sport alap"

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Humánpolitikai Bizottsága

108/2005. (IV. 18.) számú határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága a. 4/2005. (II. 25.) KT rendelet 6. §-ában a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva a 2005. évi 13.023 ezer Ft Sport alapból a 2. számú mellékletben az értékelő lapon szereplő pályázókat, az „elnyert támogatás" oszlopban szereplő összegekben támogatja, alapítványok esetében javaslatot tesz a Képviselő-testület felé a támogatás összegére. Utasítja a Humánpolitikai Osztályt, hogy a támogatást megállapító határozat minta alapján a pályázat eredményéről a nyertes pályázókat május 15-ig értesítse. Az elutasított pályázókat az elutasító határozat minta alapján értesítse ki a megadott határidőig.

Egyidejűleg utasítja Hangya Lajosnét a bizottság elnökét, hogy a nyertes pályázóval - alapítvány esetében javaslattal él a Képviselő-testület felé Dr. Dávid Imre polgármester felkérésére, hogy - a 4. számú melléklet szerinti támogatási szerződést kösse meg.

« Vissza
Vissza a főmenübe