154/2005. (IV. 18.) Humánpolitikai Bizottsági határozat
Tárgy: 2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Humánpolitikai Bizottsága

154/2005. (IV. 18.) számú határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága a 4/2005. (II. 25.) KT sz. rendelet 6. §-ában a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva értesíti a

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon szülői munkaközössége

pályázót,

hogy a "Civil szervezetek támogatási alap"-ból, a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben 70.000,- Ft., azaz: Hetvenezer Forint támogatást nyújt.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000,- Ft támogatási összeg felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra - magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.

« Vissza
Vissza a főmenübe