182/2005. (IV. 18.) Humánpolitikai Bizottsági határozat
Tárgy: Önkormányzati képviseletre megbízás adása (Békés Megyei Vízművel RT igazgatósági tagság)

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Humánpolitikai Bizottsága

182/2005. (IV. 18.) számú határozata

1) Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Békés Megyei Vízművek Rt. részvényesi együttműködési szerződése alapján indítványozza a gazdasági társaság közgyűlése felé, hogy Igazgatósági tagnak Dr. Csorba Csaba jegyzőt válassza meg.

 

2) A bizottság javasolja továbbá, hogy Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1) pont alapján, figyelemmel a Ptk-ben foglaltakra, bízza meg Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy a Békés Megyei Vízművek Rt. Igazgatóságában a gazdasági társaság közgyűlésének igazgatósági választásra irányuló döntését követen az önkormányzatot, mint tulajdonst képviselje.

« Vissza
Vissza a főmenübe