322/2005. (IX. 19.) Humánpolitikai Bizottsági határozat
Tárgy: Költségalapú bérlakásra - Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/3. - benyújtott pályázat elutasítása

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Humánpolitikai Bizottsága

322/2005. (IX. 19.) számú határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága Molnárné Pindzsu Katalin (1975.) és élettársa, Vig Imre Gyomaendrőd, Polányi M. u. 17. szám alatti lakosok - Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/3. szám alatti - költségalapú bérlakásra benyújtott pályázatát elutasítja.

 

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez címzett, de a polgármesternél benyújtott kétpéldányos, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

 

INDOKOLÁS

Molnárné Pindzsu Katalin három kiskorú gyermekével és élettársával él közös háztartásban. Kérelmezők a fenti lakcímen albérletben laknak. A bérleti díj összege 25.000,- Ft/hó + rezsi.

A kérelem nyomtatványhoz csatolt iratok alapján a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem: 19.220,- Ft.

Molnárné Pindzsu Katalin korábban rendelkezett ingatlan tulajdonnal, melyet 2004. évben értékesített, ezen szempontból, valamint a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a rendeletben meghatározott minimális határt, - a nyugdíjminimum kétszerese 2005. évben: 49.400,- Ft. - nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeknek.

 

A határozat „A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet 8/A. § (2) bekezdés 2. és 4. francia beekezdésében foglaltakon alapszik, mely kimondja:

„8/A. §

(1) …

(2) a) A Magtárlaposi úton lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázhat:

- …

-- aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,

- …

- akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.”

« Vissza
Vissza a főmenübe