324/2005. (IX. 19.) Humánpolitikai Bizottsági határozat
Tárgy: Költségalapú bérlakásra - Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/3. - beérkezett pályázat elutasítása

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Humánpolitikai Bizottsága

324/2005. (IX. 19.) számú határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága Werle Tibor (1975.) és felesége, Werle Ágnes Gyomaendrőd, Vörösmarty M. u. 39/1. szám alatti lakosok - Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/3. szám alatti - költségalapú bérlakásra benyújtott pályázatát elutasítja.

 

INDOKOLÁS

 

Werle Tibor kérelmező feleségével és két kiskorú gyermekével a fenti lakcímen szülői házban lakik.

A kérelem nyomtatványhoz csatolt iratok alapján a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem: 26.181,- Ft.

A családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a rendeletben meghatározott minimális határt, - a nyugdíjminimum kétszerese 2005. évben: 49.400,- Ft. - kérelmezők nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeknek.

 

A határozat „A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet 8/A. § (2) bekezdés 2. és 4. francia beekezdésében foglaltakon alapszik, mely kimondja:

„8/A. §

(1) …

(2) a) A Magtárlaposi úton lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázhat:

- …

- …

- …

- akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.”

« Vissza
Vissza a főmenübe