66/2015. (IX. 29.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2015. évi költségvetési határozatának módosítása
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
66/2015.(IX. 29.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 12.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 „1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 783.063 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 783.063 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
 
3. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 766.473 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 10.011 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 6.579 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
4. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
5. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 772.705 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 401.669 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 106.109 ezer forint,
c) dologi kiadás 264.927 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.”
6. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
7. A TH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 10.358 ezer forint, a 4. melléklet szerint.”
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
9. A TH. 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.
 
« Vissza
Vissza a főmenübe