22/2016. (IV. 26.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési határozatának módosítása
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
22/2016.(IV. 26.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II. 11.) határozatát a következők szerint módosítja:

1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2016. évi költségvetésről szóló 8/2016. (II. 12.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 758.353 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 758.353 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. A TH 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 756.131 ezer forint
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 2.222 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
 
3. A TH 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 753.461 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 364.296 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 100.027 ezer forint
c) dologi kiadás 289.138 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
 
4. A TH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 4.892 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
 
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.

7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.

8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép. 
 
« Vissza
Vissza a főmenübe