3/2018. (II. 15.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének meghatározása
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
3/2018.(II. 15.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 784.790 ezer forintban,
b) kiadási fő összegét 784.790 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
 
2. Az Önkormányzati Társulás a bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 779.790 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 5.000 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.
 
3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 779.790 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 442.321 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 91.358 ezer forint,
c) dologi kiadás 246.111 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.
 
4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 5.000 ezer forint, a 4. melléklet szerint.
 
5.Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
 
6. Az Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának és önkormányzati működési kiegészítő támogatásának előirányzatait a 6. melléklet részletezi.
 
7. A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.
 
8. Az Önkormányzati Társulás saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
 
9. Az Önkormányzati Társulás 2018-2021. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.
 
10. Az Önkormányzati Társulás kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) a kis összegű beszerzések,
b) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,
c) lakossági túlfizetések visszafizetése,
d) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.  
« Vissza
Vissza a főmenübe