5/2019. (II. 14.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: Társulás 2019. évi költségvetésnek meghatározása
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
5/2019.(II. 14.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
 
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 816.514 ezer forintban,
b) kiadási fő összegét 816.514 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
 
2. Az Önkormányzati Társulás a bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 811.539 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 4.975 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.
 
3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 811.539 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 470.296 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 96.377 ezer forint,
c) dologi kiadás 244.866 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú tartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.
 
4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 4.975 ezer forint, a 4. melléklet szerint.
 
5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
 
6. Az Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának és önkormányzati működési kiegészítő támogatásának előirányzatait a 6. melléklet részletezi.
 
7. A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.
 
8. Az Önkormányzati Társulás saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
 
9. Az Önkormányzati Társulás 2019-2022. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.
 
10. Az Önkormányzati Társulás kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) a kis összegű beszerzések,
b) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,
c) lakossági túlfizetések visszafizetése,
d) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek. 
 
 
 
1.       melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi mérleg
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2018. eredeti ei.
2019. terv
1
Intézményi működési bevétel
236 875
263 886
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
542 915
547 653
3
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
4
Közhatalmi bevételek
0
0
5
Működési bevétel összesen
779 790
811 539
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
7
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
5 000
4 975
8
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
9
Felhalmozási bevételek összesen
5 000
4 975
10
Finanszírozási bevételek összesen
0
0
11
Tárgyévi bevételek összesen
784 790
816 514
12
Személyi juttatás
442 321
470 296
13
Munkaadókat terhelő járulék
91 358
96 377
14
Dologi kiadás
246 111
244 866
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
17
Működési célú tartalék
0
0
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
19
Működési kiadás összesen
779 790
811 539
20
Felújítás
2 000
3 580
21
Beruházás
3 000
1 395
22
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
23
Felhalmozási kiadás összesen
5 000
4 975
24
Finanszírozási kiadások
0
0
25
Tárgyévi kiadás összesen
784 790
816 514
26
Hiány
0
0
 
2.       melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételei
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2018. eredeti ei.
2019. terv
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Intézményi működési bevétel
0
0
3
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
542 915
547 653
4
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
5
Közhatalmi bevételek
0
0
6
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
7
Működési bevétel összesen
542 915
547 653
8
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
9
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
5 000
4 975
10
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
11
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
12
Felhalmozási bevételek összesen
5 000
4 975
13
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
0
14
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
15
Tárgyévi bevételek összesen
547 915
552 628
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
0
0
17
Intézményi működési bevétel
98
0
18
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
19
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
20
Közhatalmi bevételek
0
0
21
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
22
Működési bevétel összesen
98
0
23
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
24
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
25
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
26
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
27
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
28
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
0
29
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
30
Tárgyévi bevételek összesen
98
0
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
32
Intézményi működési bevétel
236 777
263 886
33
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
34
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
35
Közhatalmi bevételek
0
0
36
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
37
Működési bevétel összesen
236 777
263 886
38
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
39
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
40
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
41
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
42
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
43
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
0
44
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
45
Tárgyévi bevételek összesen
236 777
263 886
46
Önkormányzati Társulás összesen
0
0
47
Intézményi működési bevétel
236 875
263 886
48
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
542 915
547 653
49
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
50
Közhatalmi bevételek
0
0
51
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
52
Működési bevétel összesen
779 790
811 539
53
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
54
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
5 000
4 975
55
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
57
Felhalmozási bevételek összesen
5 000
4 975
58
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
0
59
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
60
Tárgyévi bevételek összesen
784 790
816 514
 
3.       melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi kiadásai
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2018. eredeti ei.
2019. terv
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2
Személyi juttatás
0
0
3
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
4
Dologi kiadás
0
0
5
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
Működési célú tartalék
0
0
8
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
Működési kiadás összesen
0
0
10
Felújítás
0
0
11
Beruházás
0
0
12
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
13
Felhalmozási kiadás összesen
0
0
14
Finanszírozási kiadások
0
0
15
Tárgyévi kiadás összesen
0
0
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
17
Személyi juttatás
101 499
106 916
18
Munkaadókat terhelő járulék
20 698
21 563
19
Dologi kiadás
13 294
14 269
20
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
21
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
22
Működési célú tartalék
0
0
23
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
24
Működési kiadás összesen
135 491
142 748
25
Felújítás
2 000
3 580
26
Beruházás
1 000
1 395
27
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
28
Felhalmozási kiadás összesen
3 000
4 975
29
Finanszírozási kiadások
0
0
30
Tárgyévi kiadás összesen
138 491
147 723
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
32
Személyi juttatás
340 822
363 380
33
Munkaadókat terhelő járulék
70 660
74 814
34
Dologi kiadás
232 817
230 597
35
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
36
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
37
Működési célú tartalék
0
0
38
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
39
Működési kiadás összesen
644 299
668 791
40
Felújítás
0
0
41
Beruházás
2 000
0
42
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
43
Felhalmozási kiadás összesen
2 000
0
44
Finanszírozási kiadások
0
0
45
Tárgyévi kiadás összesen
646 299
668 791
46
Önkormányzati Társulás összesen
47
Személyi juttatás
442 321
470 296
48
Munkaadókat terhelő járulék
91 358
96 377
49
Dologi kiadás
246 111
244 866
50
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
51
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
52
Működési célú tartalék
0
0
53
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
54
Működési kiadás összesen
779 790
811 539
55
Felújítás
2 000
3 580
56
Beruházás
3 000
1 395
57
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
58
Felhalmozási kiadás összesen
5 000
4 975
59
Finanszírozási kiadások
0
0
60
Tárgyévi kiadás összesen
784 790
816 514
 
4.       melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2019. évi fejlesztési kiadások részletezése
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2018. eredeti ei.
2019. terv
1
Felújítások
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
2 000
3 580
4
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
5
Önkormányzati Társulás összes felújítás
2 000
3 580
6
Beruházások
7
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
0
0
8
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1 000
1 395
9
Térségi Szociális Gondozási Központ
2 000
0
10
Önkormányzati Társulás összes beruházás
3 000
1 395
11
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen
5 000
4 975
 
 
5.       melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi létszáma
 
A
B
C
megnevezés
2018. engedélyezett létszám (fő)
2019. engedélyezett létszám (fő)
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
32
32
3
Térségi Szociális Gondozási Központ
145
144
4
Önkormányzati Társulás összesen
177
176
 
 
 

6.       melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2019. évi finanszírozása
 
adatok ezer forintban
A
B
C
D
E
F
G
 
megnevezés
2018. állami támogatás
2018. önkormányzati kiegészítés
2018. intézmény finanszírozás összesen
2019. állami támogatás
2019. önkormányzati kiegészítés
2019. intézmény finanszírozás összesen
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
0
2
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
134 369
1 024
135 393
141 483
1 265
142 748
3
Térségi Szociális Gondozási Központ
337 295
70 227
407 522
338 941
65 964
404 905
4
Önkormányzati Társulás összesen
471 664
71 251
542 915
480 424
67 229
547 653
 
 
 

7.       melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2019. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése
Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok
 
A
B
C
D
E
F
G
H
 
Állami támogatás megnevezése
önként vállalt(Ö) kötelező(K) feladat
feladatmutató
fajlagos mutató forintban
állami támogatás ezer forintban
működési bevétel és átvett támogatás
önkormányzati kiegészítő támogatás
működési kiadás
1
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda bér és járulék összesen
K
0
0
120 654
0
7 825
128 479
2
Óvodapedagógusok támogatása 8 hó
K
19,2
4 371 500
55 955
0
0
0
3
Óvodapedagógus végzettségű pedagógiai asszisztens 8 hó
2
4 371 500
5 829
0
0
0
4
Óvodapedagógusok támogatása 4 hó
K
18,6
4 371 500
27 103
0
0
0
5
Óvodapedagógus végzettségű pedagógiai asszisztens 4 hó
2
4 371 500
2 914
0
0
0
6
Óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hóra
K
11
2 205 000
16 170
0
0
0
7
Óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hóra
K
11
2 205 000
8 085
0
0
0
8
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógus
K
6
396 700
2 380
0
0
0
9
Nemzetiségi pótlék
K
2
563 000
1 126
0
0
0
10
Pedagógus II. minősítés 2018-ban
K
3
363642
1 091
0
0
0
11
Óvodaműködtetési és gyermekétkeztetés támogatása összesen
K
0
0
20 829
0
-6 560
14 269
12
8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri
K
208
97 400
13 506
0
0
0
13
4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri
K
204
97 400
6 623
0
0
0
14
Gyermekétkeztetés támogatása-Csárdaszállás
K
0
0
700
0
0
0
15
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda összesen E Ft-ban
 
0
0
141 483
0
1 265
142 748
16
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
0
0
0
0
17
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és támogató szolgálat
K
0
0
0
0
0
0
18
a)Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás és egyéb feladatok
K és Ö
0
0
81 223
30 170
27 273
138 666
19
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
Ö
0
0
0
0
0
0
20
a)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása
Ö
0
0
136 704
38 733
175 437
21
b)Intézmény-üzemeltetési támogatás
Ö
0
0
32 954
166 966
0
199 920
22
Gyermekétkeztetés támogatása
K
0
0
0
0
0
0
23
a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
K
0
0
30 555
0
0
30 555
24
b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
K
0
0
43 325
14 000
4 466
61 791
25
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
K
0
0
0
0
0
0
26
c)rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
K
0
0
3 872
0
0
3 872
27
d)Munkahelyi étkeztetés
Ö
0
0
0
3 700
-656
3 044
28
e)Külső óvodai étkeztetés
Ö
0
0
0
14 200
-2 814
11 386
29
f)Rendezvényi és református szeretet otthon étkeztetés
Ö
0
0
0
14 000
-1 903
12 097
30
g)Szent Gellért katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Ö
0
0
0
19 450
-4 561
14 889
31
Támogató szolgálat
Ö
0
0
10 308
1 400
5 426
17 134
32
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban
 
0
0
338 941
263 886
65 964
668 791
33
Mindösszesen állami támogatás E Ft-ban
 
0
0
480 424
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
8.       melléklet
Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2019. évre
 
adatok ezer forintban
Bevételek
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen
1
Saját működési bevételek
21 991
21 991
21 991
21 991
21 991
21 991
21 990
21 990
21 990
21 990
21 990
21 990
263 886
2
Állami támogatások
28 245
28 245
28 245
28 245
28 245
28 245
28 245
28 245
28 245
28 245
28 245
28 246
338 941
3
önkormányzati támogatás
6 341
6 341
6 341
6 341
6 341
6 341
5 907
1 494
1 498
6 342
6 342
6 335
65 964
4
Bevételek összesen
56 577
56 577
56 577
56 577
56 577
56 577
56 142
51 729
51 733
56 577
56 577
56 571
668 791
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
KIADÁSOK
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen
7
Dologi kiadás
20 060
20 060
20 060
20 060
20 060
20 060
19 625
15 216
15 216
20 060
20 060
20 060
230 597
8
Rendszeres személyi juttatás
30 282
30 282
30 282
30 282
30 282
30 282
30 282
30 278
30 282
30 282
30 282
30 282
363 380
9
Munkaadókat terhelő járulékok
6 235
6 235
6 235
6 235
6 235
6 235
6 235
6 235
6 235
6 235
6 235
6 229
74 814
10
Kiadások összesen
56 577
56 577
56 577
56 577
56 577
56 577
56 142
51 729
51 733
56 577
56 577
56 571
668 791

9.       melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019-2022. évi tervszámai
 
 
adatok ezer forintban
A
B
C
D
E
 
 
megnevezés
2019. terv
2020. terv
2021. terv
2022. terv
 
1
Intézményi működési bevétel
263 886
264 000
269 327
277 437
 
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
547 653
555 295
571 954
589 082
 
3
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
0
0
 
4
Közhatalmi bevételek
0
0
0
0
 
5
Működési bevétel összesen
811 539
819 295
841 281
866 519
 
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
0
0
 
7
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
4 975
0
0
0
 
8
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
0
0
 
9
Felhalmozási bevételek összesen
4 975
0
0
0
 
10
Finanszírozási bevételek
0
0
0
0
 
11
Tárgyévi bevételek összesen
816 514
819 295
841 281
866 519
 
12
Személyi juttatás
470 296
478 994
491 927
506 685
 
13
Munkaadókat terhelő járulék
96 377
88 824
91 087
93 820
 
14
Dologi kiadás
244 866
251 477
258 267
266 015
 
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
 
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
 
17
Működési célú tartalék
0
0
0
0
 
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
 
19
Működési kiadás összesen
811 539
819 295
841 281
866 519
 
20
Felújítás
3 580
0
0
0
 
21
Beruházás
1 395
0
0
0
 
22
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
0
 
23
Felhalmozási kiadás összesen
4 975
0
0
0
 
24
Finanszírozási kiadások
0
0
0
0
 
25
Tárgyévi kiadás összesen
816 514
819 295
841 281
866 519
 
26
Hiány
0
0
0
0
 
 
« Vissza
Vissza a főmenübe