40/2018. (XII. 17.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2018. évi költségvetési határozat módosítása
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
40/2018.(XII. 17.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 15.) határozatát a következők szerint módosítja:

1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 15.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 867.329 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 867.329 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 858.843 ezer forint
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 8.000 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 486 forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
 
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 859.644 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 501.987 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 105.856 ezer forint
c) dologi kiadás 251.801 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
 
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 7.685 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
 
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
 
1.      melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi mérleg
adatok ezer forintban
 
A
B
C
 
megnevezés
2018. eredeti ei.
2018. III.mód.ei.
1
Intézményi működési bevétel
236 875
222 750
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
542 915
636 093
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
4
Közhatalmi bevételek
0
0
5
Működési célú előző évi pénzmaradvány
0
486
6
Működési bevétel összesen
779 790
858 843
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
5 000
5 000
9
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
3 000
10
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
0
0
11
Felhalmozási bevételek összesen
5 000
8 000
12
Finanszírozási bevételek összesen
0
486
13
Tárgyévi bevételek összesen
784 790
867 329
14
Személyi juttatás
442 321
501 987
15
Munkaadókat terhelő járulék
91 358
105 856
16
Dologi kiadás
246 111
251 801
17
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
18
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
19
Működési célú tartalék
0
0
20
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
21
Működési kiadás összesen
779 790
859 644
22
Felújítás
2 000
0
23
Beruházás
3 000
7 685
24
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
25
Felhalmozási kiadás összesen
5 000
7 685
26
Finanszírozási kiadások
0
0
27
Tárgyévi kiadás összesen
784 790
867 329
28
Hiány
0
0
 
2. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételei
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2018. eredeti ei.
2018. III.mód.ei.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Intézményi működési bevétel
0
37
3
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
542 915
597 062
4
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
5
Közhatalmi bevételek
0
0
6
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
7
Működési bevétel összesen
542 915
597 099
8
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
9
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
5 000
5 000
10
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
11
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
12
Felhalmozási bevételek összesen
5 000
5 000
13
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
0
14
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
15
Tárgyévi bevételek összesen
547 915
602 099
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
17
Intézményi működési bevétel
98
98
18
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
6 436
19
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
20
Közhatalmi bevételek
0
0
21
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
22
Működési bevétel összesen
98
6 534
23
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
24
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
25
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
26
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
27
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
28
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
237
29
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
30
Tárgyévi bevételek összesen
98
6 771
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
32
Intézményi működési bevétel
236 777
222 615
33
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
32 595
34
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
35
Közhatalmi bevételek
0
0
36
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
37
Működési bevétel összesen
236 777
255 210
38
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
39
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
40
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
3 000
41
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
42
Felhalmozási bevételek összesen
0
3 000
43
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
249
44
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
45
Tárgyévi bevételek összesen
236 777
258 459
46
Önkormányzati Társulás összesen
0
0
47
Intézményi működési bevétel
236 875
222 750
48
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
542 915
636 093
49
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
50
Közhatalmi bevételek
0
0
51
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
52
Működési bevétel összesen
779 790
858 843
53
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
54
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
5 000
5 000
55
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
3 000
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
57
Felhalmozási bevételek összesen
5 000
8 000
58
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
486
59
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
60
Tárgyévi bevételek összesen
784 790
867 329
« Vissza
Vissza a főmenübe