32/2019. (V. 31.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2019. évi költségvetésről szóló határozat módosítása
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
32/2019.(V. 31.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) határozatát a következők szerint módosítja:
 
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019. évi költségvetésről szóló 5/2019. (II. 14.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 848.060 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 848.060 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 838.141 ezer forint
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 4.975 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 4.944 forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
 
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 843.085 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 494.419 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 101.732 ezer forint
c) dologi kiadás 246.934 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
 
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 4.975 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
 
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.

7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.

8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.

9. A TH. 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép. 
 
1.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi mérleg
 
adatok ezer forintban
 
A
B
C
 
megnevezés
2019. eredeti ei.
2019. mód.ei.I.
1
Intézményi működési bevétel
263 886
263 944
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
547 653
574 197
3
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
4
Közhatalmi bevételek
0
0
5
Működési bevétel összesen
811 539
838 141
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
7
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
4 975
4 975
8
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
9
Felhalmozási bevételek összesen
4 975
4 975
10
Finanszírozási bevételek összesen
0
4 944
11
Tárgyévi bevételek összesen
816 514
848 060
12
Személyi juttatás
470 296
494 419
13
Munkaadókat terhelő járulék
96 377
101 732
14
Dologi kiadás
244 866
246 934
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
17
Működési célú tartalék
0
0
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
19
Működési kiadás összesen
811 539
843 085
20
Felújítás
3 580
3 580
21
Beruházás
1 395
1 395
22
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
23
Felhalmozási kiadás összesen
4 975
4 975
24
Finanszírozási kiadások
0
0
25
Tárgyévi kiadás összesen
816 514
848 060
26
Hiány
0
0
 
2.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételei
 
adatok ezer forintban
 
A
B
C
 
megnevezés
2019. eredeti ei.
2019. mód.ei.I.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Intézményi működési bevétel
0
58
3
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
547 653
564 077
4
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
5
Közhatalmi bevételek
0
0
6
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
7
Működési bevétel összesen
547 653
564 135
8
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
9
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
4 975
4 975
10
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
11
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
12
Felhalmozási bevételek összesen
4 975
4 975
13
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
0
14
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
15
Tárgyévi bevételek összesen
552 628
569 110
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
0
0
17
Intézményi működési bevétel
0
0
18
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
2 148
19
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
20
Közhatalmi bevételek
0
0
21
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
22
Működési bevétel összesen
0
2 148
23
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
24
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
25
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
26
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
27
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
28
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
1 296
29
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
30
Tárgyévi bevételek összesen
0
3 444
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
32
Intézményi működési bevétel
263 886
263 886
33
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
7 972
34
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
35
Közhatalmi bevételek
0
0
36
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
37
Működési bevétel összesen
263 886
271 858
38
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
39
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
40
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
41
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
42
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
43
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
3 648
44
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
45
Tárgyévi bevételek összesen
263 886
275 506
46
Önkormányzati Társulás összesen
0
0
47
Intézményi működési bevétel
263 886
263 944
48
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
547 653
574 197
49
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
50
Közhatalmi bevételek
0
0
51
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
52
Működési bevétel összesen
811 539
838 141
53
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
54
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
4 975
4 975
55
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
57
Felhalmozási bevételek összesen
4 975
4 975
58
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
4 944
59
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
60
Tárgyévi bevételek összesen
816 514
848 060
 
3.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi kiadásai
 
adatok ezer forintban
 
A
B
C
 
megnevezés
2019. eredeti ei.
2019. mód.ei.I.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2
Személyi juttatás
0
0
3
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
4
Dologi kiadás
0
912
5
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
Működési célú tartalék
0
0
8
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
Működési kiadás összesen
0
912
10
Felújítás
0
0
11
Beruházás
0
0
12
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
13
Felhalmozási kiadás összesen
0
0
14
Finanszírozási kiadások
0
0
15
Tárgyévi kiadás összesen
0
912
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
17
Személyi juttatás
106 916
108 927
18
Munkaadókat terhelő járulék
21 563
21 954
19
Dologi kiadás
14 269
15 311
20
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
21
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
22
Működési célú tartalék
0
0
23
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
24
Működési kiadás összesen
142 748
146 192
25
Felújítás
3 580
3 580
26
Beruházás
1 395
1 395
27
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
28
Felhalmozási kiadás összesen
4 975
4 975
29
Finanszírozási kiadások
0
0
30
Tárgyévi kiadás összesen
147 723
151 167
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
32
Személyi juttatás
363 380
385 492
33
Munkaadókat terhelő járulék
74 814
79 778
34
Dologi kiadás
230 597
230 711
35
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
36
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
37
Működési célú tartalék
0
0
38
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
39
Működési kiadás összesen
668 791
695 981
40
Felújítás
0
0
41
Beruházás
0
0
42
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
43
Felhalmozási kiadás összesen
0
0
44
Finanszírozási kiadások
0
0
45
Tárgyévi kiadás összesen
668 791
695 981
46
Önkormányzati Társulás összesen
47
Személyi juttatás
470 296
494 419
48
Munkaadókat terhelő járulék
96 377
101 732
49
Dologi kiadás
244 866
246 934
50
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
51
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
52
Működési célú tartalék
0
0
53
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
54
Működési kiadás összesen
811 539
843 085
55
Felújítás
3 580
3 580
56
Beruházás
1 395
1 395
57
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
58
Felhalmozási kiadás összesen
4 975
4 975
59
Finanszírozási kiadások
0
0
60
Tárgyévi kiadás összesen
816 514
848 060
 
4.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2019. évi fejlesztési kiadások részletezése
 
adatok ezer forintban
 
A
B
C
 
megnevezés
2019. eredeti ei.
2019. mód.ei.I.
1
Felújítások
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
3 580
3 580
4
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
5
Önkormányzati Társulás összes felújítás
3 580
3 580
6
Beruházások
7
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
0
0
8
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1 395
1 395
9
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
10
Önkormányzati Társulás összes beruházás
1 395
1 395
11
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen
4 975
4 975
 
 
5.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi létszáma
 
 
 
A
B
C
D
megnevezés
2019. engedélyezett nyitó létszám (fő)
változás
2019. engedélyezett átlagos statisztikai létszám (fő)
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
0
2
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
32
2
34
3
közalkalmazott
32
0
32
4
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási és munka törvénykönyv alapján
0
2
2
5
Térségi Szociális Gondozási Központ
144
22
166
6
közalkalmazott
144
0
144
7
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási és munka törvénykönyv alapján
0
22
22
8
Önkormányzati Társulás összesen
176
24
200
 
 
« Vissza
Vissza a főmenübe