43/2019. (IX. 24.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési határozatának módosítása
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
43/2019.(IX. 24.) határozata
 
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) határozatát a következők szerint módosítja:
 
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019. évi költségvetésről szóló 5/2019. (II. 14.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 877.075 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 877.075 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 867.156 ezer forint
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 4.975 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 4.944 forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
 
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 873.226 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 519.721 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 104.754 ezer forint
c) dologi kiadás 248.751 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
 
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 3.849 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
 
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
9. A TH. 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép. 
 
1.      melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi mérleg
adatok ezer forintban
 
A
B
C
 
megnevezés
2019. eredeti ei.
2019. mód.ei.II.
1
Intézményi működési bevétel
263 886
264 022
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
547 653
603 134
3
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
4
Közhatalmi bevételek
0
0
5
Működési bevétel összesen
811 539
867 156
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
7
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
4 975
4 975
8
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
9
Felhalmozási bevételek összesen
4 975
4 975
10
Finanszírozási bevételek összesen
0
4 944
11
Tárgyévi bevételek összesen
816 514
877 075
12
Személyi juttatás
470 296
519 721
13
Munkaadókat terhelő járulék
96 377
104 754
14
Dologi kiadás
244 866
248 751
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
17
Működési célú tartalék
0
0
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
19
Működési kiadás összesen
811 539
873 226
20
Felújítás
3 580
0
21
Beruházás
1 395
3 849
22
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
23
Felhalmozási kiadás összesen
4 975
3 849
24
Finanszírozási kiadások
0
0
25
Tárgyévi kiadás összesen
816 514
877 075
26
Hiány
0
0
 
 
2.      melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételei
adatok ezer forintban
 
 
A
B
C
 
megnevezés
2019. eredeti ei.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Intézményi működési bevétel
0
58
3
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
547 653
584 188
4
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
5
Közhatalmi bevételek
0
0
6
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
7
Működési bevétel összesen
547 653
584 246
8
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
9
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
4 975
4 975
10
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
11
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
12
Felhalmozási bevételek összesen
4 975
4 975
13
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
0
14
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
15
Tárgyévi bevételek összesen
552 628
589 221
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
0
0
17
Intézményi működési bevétel
0
78
18
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
2 936
19
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
20
Közhatalmi bevételek
0
0
21
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
22
Működési bevétel összesen
0
3 014
23
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
24
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
25
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
26
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
27
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
28
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
1 296
29
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
30
Tárgyévi bevételek összesen
0
4 310
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
32
Intézményi működési bevétel
263 886
263 886
33
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
16 010
34
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
35
Közhatalmi bevételek
0
0
36
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
37
Működési bevétel összesen
263 886
279 896
38
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
39
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
40
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
41
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
42
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
43
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
3 648
44
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
45
Tárgyévi bevételek összesen
263 886
283 544
46
Önkormányzati Társulás összesen
0
0
47
Intézményi működési bevétel
263 886
264 022
48
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
547 653
603 134
49
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
50
Közhatalmi bevételek
0
0
51
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
52
Működési bevétel összesen
811 539
867 156
53
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
54
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
4 975
4 975
55
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
57
Felhalmozási bevételek összesen
4 975
4 975
58
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
4 944
59
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
60
Tárgyévi bevételek összesen
816 514
877 075
 
3.      melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi kiadásai
adatok ezer forintban
 
A
B
C
 
megnevezés
2019. eredeti ei.
2019. mód.ei.II.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2
Személyi juttatás
0
0
3
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
4
Dologi kiadás
0
1 029
5
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
Működési célú tartalék
0
0
8
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
Működési kiadás összesen
0
1 029
10
Felújítás
0
0
11
Beruházás
0
0
12
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
13
Felhalmozási kiadás összesen
0
0
14
Finanszírozási kiadások
0
0
15
Tárgyévi kiadás összesen
0
1 029
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
17
Személyi juttatás
106 916
113 266
18
Munkaadókat terhelő járulék
21 563
22 714
19
Dologi kiadás
14 269
19 201
20
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
21
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
22
Működési célú tartalék
0
0
23
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
24
Működési kiadás összesen
142 748
155 181
25
Felújítás
3 580
0
26
Beruházás
1 395
2 071
27
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
28
Felhalmozási kiadás összesen
4 975
2 071
29
Finanszírozási kiadások
0
0
30
Tárgyévi kiadás összesen
147 723
157 252
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
32
Személyi juttatás
363 380
406 455
33
Munkaadókat terhelő járulék
74 814
82 040
34
Dologi kiadás
230 597
228 521
35
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
36
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
37
Működési célú tartalék
0
0
38
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
39
Működési kiadás összesen
668 791
717 016
40
Felújítás
0
0
41
Beruházás
0
1 778
42
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
43
Felhalmozási kiadás összesen
0
1 778
44
Finanszírozási kiadások
0
0
45
Tárgyévi kiadás összesen
668 791
718 794
46
Önkormányzati Társulás összesen
47
Személyi juttatás
470 296
519 721
48
Munkaadókat terhelő járulék
96 377
104 754
49
Dologi kiadás
244 866
248 751
50
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
51
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
52
Működési célú tartalék
0
0
53
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
54
Működési kiadás összesen
811 539
873 226
55
Felújítás
3 580
0
56
Beruházás
1 395
3 849
57
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
58
Felhalmozási kiadás összesen
4 975
3 849
59
Finanszírozási kiadások
0
0
60
Tárgyévi kiadás összesen
816 514
877 075
 
4.      melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2019. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
 
A
B
C
 
megnevezés
2019. eredeti ei.
2019. mód.ei.II.
1
Felújítások
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
3 580
0
4
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
5
Önkormányzati Társulás összes felújítás
3 580
0
6
Beruházások
7
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
0
0
8
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1 395
2 071
9
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
1 778
10
Önkormányzati Társulás összes beruházás
1 395
3 849
11
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen
4 975
3 849
 
5.      melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi létszáma
A
B
C
D
megnevezés
2019. engedélyezett nyitó létszám (fő)
változás
2019. engedélyezett átlagos statisztikai létszám (fő)
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
0
2
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
32
6
38
3
közalkalmazott
32
2
34
4
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási és munka törvénykönyv alapján
0
4
4
5
Térségi Szociális Gondozási Központ
144
22
166
6
közalkalmazott
144
0
144
7
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási és munka törvénykönyv alapján
0
22
22
8
Önkormányzati Társulás összesen
176
28
204
« Vissza
Vissza a főmenübe