48/2019. (XI. 26.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2019. évi költségvetési határozat módosítása
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
48/2019.(XI. 26.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) határozatát a következők szerint módosítja:
 
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019. évi költségvetésről szóló 5/2019. (II. 14.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 943.483 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 943.483 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 932.016 ezer forint
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 6.523 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 4.944 forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
 
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 935.516 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 571.140 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 113.459 ezer forint
c) dologi kiadás 250.917 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 7.967 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
 
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.

7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
 
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép. 
 
1.       melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi mérleg
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2019. eredeti ei.
2019. mód.ei.III.
1
Intézményi működési bevétel
263 886
264 022
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
547 653
667 994
3
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
4
Közhatalmi bevételek
0
0
5
Működési bevétel összesen
811 539
932 016
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
7
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
4 975
6 523
8
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
9
Felhalmozási bevételek összesen
4 975
6 523
10
Finanszírozási bevételek összesen
0
4 944
11
Tárgyévi bevételek összesen
816 514
943 483
12
Személyi juttatás
470 296
571 140
13
Munkaadókat terhelő járulék
96 377
113 459
14
Dologi kiadás
244 866
250 917
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
17
Működési célú tartalék
0
0
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
19
Működési kiadás összesen
811 539
935 516
20
Felújítás
3 580
1 548
21
Beruházás
1 395
6 419
22
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
23
Felhalmozási kiadás összesen
4 975
7 967
24
Finanszírozási kiadások
0
0
25
Tárgyévi kiadás összesen
816 514
943 483
26
Hiány
0
0
 
2.       melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételei
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2019. eredeti ei.
2019. mód.ei.III.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Intézményi működési bevétel
0
58
3
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
547 653
643 542
4
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
5
Közhatalmi bevételek
0
0
6
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
7
Működési bevétel összesen
547 653
643 600
8
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
9
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
4 975
6 523
10
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
11
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
12
Felhalmozási bevételek összesen
4 975
6 523
13
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
0
14
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
15
Tárgyévi bevételek összesen
552 628
650 123
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
0
0
17
Intézményi működési bevétel
0
78
18
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
3 981
19
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
20
Közhatalmi bevételek
0
0
21
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
22
Működési bevétel összesen
0
4 059
23
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
24
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
25
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
26
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
27
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
28
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
1 296
29
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
30
Tárgyévi bevételek összesen
0
5 355
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
32
Intézményi működési bevétel
263 886
263 886
33
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
20 471
34
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
35
Közhatalmi bevételek
0
0
36
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
37
Működési bevétel összesen
263 886
284 357
38
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
39
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
40
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
41
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
42
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
43
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
3 648
44
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
45
Tárgyévi bevételek összesen
263 886
288 005
46
Önkormányzati Társulás összesen
0
0
47
Intézményi működési bevétel
263 886
264 022
48
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
547 653
667 994
49
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
50
Közhatalmi bevételek
0
0
51
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
52
Működési bevétel összesen
811 539
932 016
53
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
54
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
4 975
6 523
55
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
57
Felhalmozási bevételek összesen
4 975
6 523
58
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
4 944
59
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
60
Tárgyévi bevételek összesen
816 514
943 483
3.       melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi kiadásai
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2019. eredeti ei.
2019. mód.ei.III.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2
Személyi juttatás
0
0
3
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
4
Dologi kiadás
0
1 029
5
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
Működési célú tartalék
0
0
8
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
Működési kiadás összesen
0
1 029
10
Felújítás
0
1 548
11
Beruházás
0
0
12
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
13
Felhalmozási kiadás összesen
0
1 548
14
Finanszírozási kiadások
0
0
15
Tárgyévi kiadás összesen
0
2 577
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
17
Személyi juttatás
106 916
122 825
18
Munkaadókat terhelő járulék
21 563
24 360
19
Dologi kiadás
14 269
18 566
20
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
21
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
22
Működési célú tartalék
0
0
23
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
24
Működési kiadás összesen
142 748
165 751
25
Felújítás
3 580
0
26
Beruházás
1 395
2 641
27
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
28
Felhalmozási kiadás összesen
4 975
2 641
29
Finanszírozási kiadások
0
0
30
Tárgyévi kiadás összesen
147 723
168 392
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
32
Személyi juttatás
363 380
448 315
33
Munkaadókat terhelő járulék
74 814
89 099
34
Dologi kiadás
230 597
231 322
35
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
36
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
37
Működési célú tartalék
0
0
38
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
39
Működési kiadás összesen
668 791
768 736
40
Felújítás
0
0
41
Beruházás
0
3 778
42
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
43
Felhalmozási kiadás összesen
0
3 778
44
Finanszírozási kiadások
0
0
45
Tárgyévi kiadás összesen
668 791
772 514
46
Önkormányzati Társulás összesen
47
Személyi juttatás
470 296
571 140
48
Munkaadókat terhelő járulék
96 377
113 459
49
Dologi kiadás
244 866
250 917
50
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
51
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
52
Működési célú tartalék
0
0
53
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
54
Működési kiadás összesen
811 539
935 516
55
Felújítás
3 580
1 548
56
Beruházás
1 395
6 419
57
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
58
Felhalmozási kiadás összesen
4 975
7 967
59
Finanszírozási kiadások
0
0
60
Tárgyévi kiadás összesen
816 514
943 483
 
4.       melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
 
2019. évi fejlesztési kiadások részletezése
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2019. eredeti ei.
2019. mód.ei.III.
1
Felújítások
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
1548
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
3 580
0
4
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
5
Önkormányzati Társulás összes felújítás
3 580
1 548
6
Beruházások
7
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
0
0
8
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1 395
2 641
9
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
3 778
10
Önkormányzati Társulás összes beruházás
1 395
6 419
11
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen
4 975
7 967
« Vissza
Vissza a főmenübe