12/2020. (II. 14.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: Társulási Tanács 2020. évi költségvetése
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
12/2020.(II. 14.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
 
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 903.251 ezer forintban,
b) kiadási fő összegét 903.251 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
 
2. Az Önkormányzati Társulás a bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 898.067 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 5.184 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.
 
3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 898.067 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 533.725 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 98.012 ezer forint,
c) dologi kiadás 266.330 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú tartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.
 
4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 5.184 ezer forint, a 4. melléklet szerint.
 
5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
 
6. Az Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának és önkormányzati működési kiegészítő támogatásának előirányzatait a 6. melléklet részletezi.
 
7. A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.
 
8. Az Önkormányzati Társulás saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
 
9. Az Önkormányzati Társulás 2020-2023. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.
 
10. Az Önkormányzati Társulás kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ügyfelek juttatásának kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
d) egyéb előre nem látható, működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések a gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével. 
1.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi mérleg
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2019. eredeti ei.
2020. terv
1
Intézményi működési bevétel
263 886
289 830
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
547 653
608 237
3
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
4
Közhatalmi bevételek
0
0
5
Működési bevétel összesen
811 539
898 067
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
7
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
4 975
5 184
8
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
9
Felhalmozási bevételek összesen
4 975
5 184
10
Finanszírozási bevételek összesen
0
0
11
Tárgyévi bevételek összesen
816 514
903 251
12
Személyi juttatás
470 296
533 725
13
Munkaadókat terhelő járulék
96 377
98 012
14
Dologi kiadás
244 866
266 330
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
17
Működési célú tartalék
0
0
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
19
Működési kiadás összesen
811 539
898 067
20
Felújítás
3 580
2 184
21
Beruházás
1 395
3 000
22
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
23
Felhalmozási kiadás összesen
4 975
5 184
24
Finanszírozási kiadások
0
0
25
Tárgyévi kiadás összesen
816 514
903 251
26
Hiány
0
0
 
2.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi bevételei
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2019. eredeti ei.
2020. terv
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Intézményi működési bevétel
0
0
3
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
547 653
608 237
4
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
5
Közhatalmi bevételek
0
0
6
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
7
Működési bevétel összesen
547 653
608 237
8
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
9
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
4 975
5 184
10
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
11
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
12
Felhalmozási bevételek összesen
4 975
5 184
13
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
0
14
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
15
Tárgyévi bevételek összesen
552 628
613 421
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
0
0
17
Intézményi működési bevétel
0
0
18
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
19
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
20
Közhatalmi bevételek
0
0
21
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
22
Működési bevétel összesen
0
0
23
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
24
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
25
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
26
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
27
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
28
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
0
29
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
30
Tárgyévi bevételek összesen
0
0
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
32
Intézményi működési bevétel
263 886
289 830
33
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
34
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
35
Közhatalmi bevételek
0
0
36
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
37
Működési bevétel összesen
263 886
289 830
38
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
39
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
40
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
41
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
42
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
43
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
0
44
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
45
Tárgyévi bevételek összesen
263 886
289 830
46
Önkormányzati Társulás összesen
0
0
47
Intézményi működési bevétel
263 886
289 830
48
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
547 653
608 237
49
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
50
Közhatalmi bevételek
0
0
51
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
52
Működési bevétel összesen
811 539
898 067
53
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
54
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
4 975
5 184
55
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
57
Felhalmozási bevételek összesen
4 975
5 184
58
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
0
59
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
60
Tárgyévi bevételek összesen
816 514
903 251
 
3.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi kiadásai
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2019. eredeti ei.
2020. terv
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2
Személyi juttatás
0
0
3
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
4
Dologi kiadás
0
0
5
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
Működési célú tartalék
0
0
8
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
Működési kiadás összesen
0
0
10
Felújítás
0
0
11
Beruházás
0
0
12
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
13
Felhalmozási kiadás összesen
0
0
14
Finanszírozási kiadások
0
0
15
Tárgyévi kiadás összesen
0
0
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
17
Személyi juttatás
106 916
122 512
18
Munkaadókat terhelő járulék
21 563
22 162
19
Dologi kiadás
14 269
16 464
20
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
21
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
22
Működési célú tartalék
0
0
23
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
24
Működési kiadás összesen
142 748
161 138
25
Felújítás
3 580
2 184
26
Beruházás
1 395
3 000
27
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
28
Felhalmozási kiadás összesen
4 975
5 184
29
Finanszírozási kiadások
0
0
30
Tárgyévi kiadás összesen
147 723
166 322
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
32
Személyi juttatás
363 380
411 213
33
Munkaadókat terhelő járulék
74 814
75 850
34
Dologi kiadás
230 597
249 866
35
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
36
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
37
Működési célú tartalék
0
0
38
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
39
Működési kiadás összesen
668 791
736 929
40
Felújítás
0
0
41
Beruházás
0
0
42
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
43
Felhalmozási kiadás összesen
0
0
44
Finanszírozási kiadások
0
0
45
Tárgyévi kiadás összesen
668 791
736 929
46
Önkormányzati Társulás összesen
47
Személyi juttatás
470 296
533 725
48
Munkaadókat terhelő járulék
96 377
98 012
49
Dologi kiadás
244 866
266 330
50
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
51
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
52
Működési célú tartalék
0
0
53
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
54
Működési kiadás összesen
811 539
898 067
55
Felújítás
3 580
2 184
56
Beruházás
1 395
3 000
57
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
58
Felhalmozási kiadás összesen
4 975
5 184
59
Finanszírozási kiadások
0
0
60
Tárgyévi kiadás összesen
816 514
903 251
 
4.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2020. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2019. eredeti ei.
2020. terv
1
Felújítások
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
3 580
2 184
4
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
5
Önkormányzati Társulás összes felújítás
3 580
2 184
6
Beruházások
7
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
0
0
8
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1 395
3 000
9
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
10
Önkormányzati Társulás összes beruházás
1 395
3 000
11
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen
4 975
5 184
 
5.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi létszáma
 
A
B
C
megnevezés
2019. engedélyezett létszám (fő)
2020. engedélyezett létszám (fő)
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
34
36
3
Térségi Szociális Gondozási Központ
144
144
4
ebből - határozatlan idejű munkavállaló
142
140
5
         - határozott idejű munkavállaló (2020.03.01. - 2021.02.28.)
2
4
6
Önkormányzati Társulás összesen
178
180
 

 
 
 
6.      melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2020. évi finanszírozása
adatok ezer forintban
 
A
B
C
D
E
F
G
 
megnevezés
2019. állami támogatás
2019. önkormányzati kiegészítés
2019. intézmény finanszírozás összesen
2020. állami támogatás
2020. önkormányzati kiegészítés
2020. intézmény finanszírozás összesen
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
0
2
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
141 483
1 265
142 748
157 440
3 698
161 138
3
Térségi Szociális Gondozási Központ
338 941
65 964
404 905
416 690
30 409
447 099
4
Önkormányzati Társulás összesen
480 424
67 229
547 653
574 130
34 107
608 237
 
 
7.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2020. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése
Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok
 
A
B
C
D
E
F
G
H
 
Állami támogatás megnevezése
önként vállalt(Ö) kötelező(K) feladat
feladatmutató
fajlagos mutató forintban
állami támogatás ezer forintban
működési bevétel és átvett támogatás
önkormányzati kiegészítő támogatás
működési kiadás
1
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda bér és járulék összesen
K
0
0
134 445
0
10 229
144 674
2
Óvodapedagógusok támogatása
K
20,7
4 371 500
90 490
0
0
0
3
Óvodapedagógus végzettségű pedagógiai asszisztens
K
2
4 371 500
8 743
0
0
0
6
Óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
K
11
2 400 000
28 200
0
0
0
8
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógus
K
9
396 700
3 570
0
0
0
9
Nemzetiségi pótlék
K
2
811 600
1 623
0
0
0
10
Pedagógus II. minősítés 2020-ban
K
5
363 642
1 818
0
0
0
11
Óvodaműködtetési és gyermekétkeztetés támogatása összesen
K
0
0
22 996
0
-6 532
16 464
12
gyerekek nevelése napi 8 órát eléri
K
226,3
97 400
22 042
0
0
0
14
Gyermekétkeztetés támogatása-Csárdaszállás
K
0
0
954
0
0
0
15
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda összesen E Ft-ban
 
0
0
157 440
0
3 698
161 138
16
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
0
0
0
0
17
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és támogató szolgálat
K
0
0
0
0
0
0
18
a)Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás és egyéb feladatok
K és Ö
0
0
96 597
30 657
15 546
142 800
19
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
Ö
0
0
0
0
0
0
20
a)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása
Ö
0
0
185 186
0
6 381
191 567
21
b)Intézmény-üzemeltetési támogatás
Ö
0
0
46 766
192 828
411
240 005
22
Gyermekétkeztetés támogatása
K
0
0
0
0
0
0
23
a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
K
0
0
35 420
0
0
35 420
24
b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
K
0
0
37 264
14 748
13 182
65 194
25
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
K
0
0
0
0
0
0
26
c)rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
K
0
0
3 834
0
0
3 834
27
d)Munkahelyi étkeztetés
Ö
0
0
0
4 683
-814
3 869
28
e)Külső óvodai étkeztetés
Ö
0
0
0
13 870
-2 444
11 426
29
f)Rendezvényi és református szeretet otthon étkeztetés
Ö
0
0
0
14 568
-2 215
12 353
30
g)Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Ö
0
0
0
17 276
-4 016
13 260
31
Támogató szolgálat
Ö
0
0
11 623
1 200
4 378
17 201
32
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban
 
0
0
416 690
289 830
30 409
736 929
33
Mindösszesen állami támogatás E Ft-ban
 
0
0
574 130
0
0
0
 
 
8.      melléklet
 
Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2020. évre
 
 
 
adatok ezer forintban
 
Bevételek
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen
1
Saját működési bevételek
24 152
24 152
24 152
24 152
24 152
24 152
24 152
24 152
24 152
24 152
24 152
24 158
289 830
2
Állami támogatások
34 724
34 724
34 724
34 724
34 724
34 724
34 724
34 724
34 724
34 724
34 724
34 726
416 690
3
önkormányzati támogatás
2 070
2 070
2 767
2 767
2 767
2 767
1 027
-3 033
-2 533
11 714
2 767
5 259
30 409
4
Bevételek összesen
60 946
60 946
61 643
61 643
61 643
61 643
59 903
55 843
56 343
70 590
61 643
64 143
736 929
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
KIADÁSOK
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen
7
Dologi kiadás
21 103
21 103
21 800
21 800
21 800
21 800
20 060
16 000
16 500
21 800
21 800
24 300
249 866
8
Rendszeres személyi juttatás
33 633
33 633
33 633
33 633
33 633
33 633
33 633
33 633
33 633
41 250
33 633
33 633
411 213
9
Munkaadókat terhelő járulékok
6 210
6 210
6 210
6 210
6 210
6 210
6 210
6 210
6 210
7 540
6 210
6 210
75 850
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
Kiadások összesen
60 946
60 946
61 643
61 643
61 643
61 643
59 903
55 843
56 343
70 590
61 643
64 143
736 929
 
9.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2020-2023. évi tervszámai
 
adatok ezer forintban
A
B
C
D
E
 
megnevezés
2020. terv
2021. terv
2022. terv
2023. terv
1
Intézményi működési bevétel
289 830
289 000
294 000
300 000
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
608 237
615 000
629 924
638 822
3
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
0
0
4
Közhatalmi bevételek
0
0
0
0
5
Működési bevétel összesen
898 067
904 000
923 924
938 822
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
0
0
7
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
5 184
0
0
0
8
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
0
0
9
Felhalmozási bevételek összesen
5 184
0
0
0
10
Finanszírozási bevételek
0
0
0
0
11
Tárgyévi bevételek összesen
903 251
904 000
923 924
938 822
12
Személyi juttatás
533 725
538 669
554 829
565 474
13
Munkaadókat terhelő járulék
98 012
94 267
97 095
98 958
14
Dologi kiadás
266 330
271 064
272 000
274 390
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
17
Működési célú tartalék
0
0
0
0
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
19
Működési kiadás összesen
898 067
904 000
923 924
938 822
20
Felújítás
2 184
0
0
0
21
Beruházás
3 000
0
0
0
22
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
0
23
Felhalmozási kiadás összesen
5 184
0
0
0
24
Finanszírozási kiadások
0
0
0
0
25
Tárgyévi kiadás összesen
903 251
904 000
923 924
938 822
26
Hiány
0
0
0
0
« Vissza
Vissza a főmenübe