23/2020. (IX. 28.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: Költségvetésről szóló határozat módosítása
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
23/2020.(IX. 28.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről szóló 12/2020. (II. 14.) határozatát a következők szerint módosítja:
 
 1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2020. évi költségvetésről szóló 12/2020. (II. 14.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 984.242 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 984.242 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 976.365 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 5.184 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 2.693 forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint."
 
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 980.341 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 597.837 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 108.334 ezer forint
c) dologi kiadás 274.170 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
 
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 3.901 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
 
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.

7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.

8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
 
9. A TH. 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.
 
1.     melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi mérleg
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2020. eredeti ei.
2020. módosított ei. II.
1
Intézményi működési bevétel
289 830
282 517
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
608 237
693 848
3
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
4
Közhatalmi bevételek
0
0
5
Működési bevétel összesen
898 067
976 365
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
7
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
5 184
5 184
8
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
9
Felhalmozási bevételek összesen
5 184
5 184
10
Finanszírozási bevételek összesen
0
2 693
11
Tárgyévi bevételek összesen
903 251
984 242
12
Személyi juttatás
533 725
597 837
13
Munkaadókat terhelő járulék
98 012
108 334
14
Dologi kiadás
266 330
274 170
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
17
Működési célú tartalék
0
0
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
19
Működési kiadás összesen
898 067
980 341
20
Felújítás
2 184
1 778
21
Beruházás
3 000
2 114
22
Egyéb felhalmozási kiadás
0
9
23
Felhalmozási kiadás összesen
5 184
3 901
24
Finanszírozási kiadások
0
0
25
Tárgyévi kiadás összesen
903 251
984 242
26
Hiány
0
0
 
2.     melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi bevételei
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2020. eredeti ei.
2020. módosított ei. II.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Intézményi működési bevétel
0
26
3
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
608 237
684 004
4
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
5
Közhatalmi bevételek
0
0
6
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
7
Működési bevétel összesen
608 237
684 030
8
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
9
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
5 184
5 184
10
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
11
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
12
Felhalmozási bevételek összesen
5 184
5 184
13
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
78
14
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
1 581
15
Tárgyévi bevételek összesen
613 421
690 873
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
0
0
17
Intézményi működési bevétel
0
109
18
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
3 284
19
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
20
Közhatalmi bevételek
0
0
21
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
22
Működési bevétel összesen
0
3 393
23
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
24
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
25
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
26
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
27
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
28
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
49
29
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
30
Tárgyévi bevételek összesen
0
3 442
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
32
Intézményi működési bevétel
289 830
282 382
33
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
6 560
34
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
35
Közhatalmi bevételek
0
0
36
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
37
Működési bevétel összesen
289 830
288 942
38
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
39
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
40
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
41
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
42
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
43
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
985
44
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
45
Tárgyévi bevételek összesen
289 830
289 927
46
Önkormányzati Társulás összesen
0
0
47
Intézményi működési bevétel
289 830
282 517
48
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
608 237
693 848
49
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
50
Közhatalmi bevételek
0
0
51
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
52
Működési bevétel összesen
898 067
976 365
53
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
54
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
5 184
5 184
55
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
57
Felhalmozási bevételek összesen
5 184
5 184
58
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
1 112
59
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
1 581
60
Tárgyévi bevételek összesen
903 251
984 242
 
3.     melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi kiadásai
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2020. eredeti ei.
2020. módosított ei. II.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2
Személyi juttatás
0
0
3
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
4
Dologi kiadás
0
1 745
5
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
Működési célú tartalék
0
0
8
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
Működési kiadás összesen
0
1 745
10
Felújítás
0
1 506
11
Beruházás
0
0
12
Egyéb felhalmozási kiadás
0
9
13
Felhalmozási kiadás összesen
0
1 515
14
Finanszírozási kiadások
0
0
15
Tárgyévi kiadás összesen
0
3 260
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
17
Személyi juttatás
122 512
131 941
18
Munkaadókat terhelő járulék
22 162
23 349
19
Dologi kiadás
16 464
15 441
20
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
21
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
22
Működési célú tartalék
0
0
23
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
24
Működési kiadás összesen
161 138
170 731
25
Felújítás
2 184
272
26
Beruházás
3 000
1 306
27
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
28
Felhalmozási kiadás összesen
5 184
1 578
29
Finanszírozási kiadások
0
0
30
Tárgyévi kiadás összesen
166 322
172 309
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
32
Személyi juttatás
411 213
465 896
33
Munkaadókat terhelő járulék
75 850
84 985
34
Dologi kiadás
249 866
256 984
35
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
36
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
37
Működési célú tartalék
0
0
38
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
39
Működési kiadás összesen
736 929
807 865
40
Felújítás
0
0
41
Beruházás
0
808
42
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
43
Felhalmozási kiadás összesen
0
808
44
Finanszírozási kiadások
0
0
45
Tárgyévi kiadás összesen
736 929
808 673
46
Önkormányzati Társulás összesen
47
Személyi juttatás
533 725
597 837
48
Munkaadókat terhelő járulék
98 012
108 334
49
Dologi kiadás
266 330
274 170
50
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
51
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
52
Működési célú tartalék
0
0
53
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
54
Működési kiadás összesen
898 067
980 341
55
Felújítás
2 184
1 778
56
Beruházás
3 000
2 114
57
Egyéb felhalmozási kiadás
0
9
58
Felhalmozási kiadás összesen
5 184
3 901
59
Finanszírozási kiadások
0
0
60
Tárgyévi kiadás összesen
903 251
984 242
 
4.     melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2020. évi fejlesztési kiadások részletezése
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2020. eredeti ei.
2020. módosított ei. II.
1
Felújítások
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
1506
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
2 184
272
4
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
5
Önkormányzati Társulás összes felújítás
2 184
1 778
6
Beruházások
7
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
0
0
8
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
3 000
1 306
9
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
808
10
Önkormányzati Társulás összes beruházás
3 000
2 114
11
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen
5 184
3 892
 
5.     melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi létszáma
 
A
B
C
D
megnevezés
2020. engedélyezett nyitó létszám (fő)
változás
2020. engedélyezett átlagos statisztikai létszám (fő)
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
0
2
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
36
3
39
3
közalkalmazott
36
0
36
4
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási- diákmunka és munka törvénykönyv alapján
0
3
3
5
Térségi Szociális Gondozási Központ
140
11
151
6
közalkalmazott határozatlan idejű
140
0
140
közalkalmazott határozott idejű munkavállaló (2020.03.01.-2021.02.28.)
4
0
4
7
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási munkavégzők
0
11
11
8
Önkormányzati Társulás összesen
176
14
190
« Vissza
Vissza a főmenübe