12/2021. (II. 25.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2021. évi költségvetés meghatározása
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
12/2021. (II. 25.) határozat
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának feladat-és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
 
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 943.792 ezer forintban,
b) kiadási fő összegét 943.792 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
 
2. Az Önkormányzati Társulás a bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 929.679 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 11.000 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 3.113 forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.
 
3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 932.792 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 559.694 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 94.892 ezer forint,
c) dologi kiadás 278.206 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú tartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.
 
4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 11.000 ezer forint, a 4. melléklet szerint.
 
5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
 
6. Az Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának és önkormányzati működési kiegészítő támogatásának előirányzatait a 6. melléklet részletezi.
 
7. A működési és felhalmozási kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.
 
8. Az Önkormányzati Társulás saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
 
9. Az Önkormányzati Társulás 2021-2024. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.
 
10. Az Önkormányzati Társulás kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ügyfelek juttatásának kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
d) egyéb előre nem látható, működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések a gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével. 
 
1. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi mérleg
                                                                                                                                    
      adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2020. eredeti ei.
2021. terv
1
Intézményi működési bevétel
289 830
280 544
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
608 237
647 733
3
Működési célú átvett pénzeszköz
0
1 402
4
Közhatalmi bevételek
0
0
5
Működési bevétel összesen
898 067
929 679
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
7
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
5 184
11 000
8
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
9
Felhalmozási bevételek összesen
5 184
11 000
10
Finanszírozási bevételek összesen
0
3 113
11
Tárgyévi bevételek összesen
903 251
943 792
12
Személyi juttatás
533 725
559 694
13
Munkaadókat terhelő járulék
98 012
94 892
14
Dologi kiadás
266 330
278 206
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
17
Működési célú tartalék
0
0
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
19
Működési kiadás összesen
898 067
932 792
20
Felújítás
2 184
0
21
Beruházás
3 000
11 000
22
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
23
Felhalmozási kiadás összesen
5 184
11 000
24
Finanszírozási kiadások
0
0
25
Tárgyévi kiadás összesen
903 251
943 792
26
Hiány
0
0
 
2. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi bevételei
 
      adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2020. eredeti ei.
2021. terv
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Intézményi működési bevétel
0
0
3
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
608 237
647 733
4
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
5
Közhatalmi bevételek
0
0
6
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
7
Működési bevétel összesen
608 237
647 733
8
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
9
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
5 184
11 000
10
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
11
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
12
Felhalmozási bevételek összesen
5 184
11 000
13
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
0
14
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
15
Tárgyévi bevételek összesen
613 421
658 733
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
0
0
17
Intézményi működési bevétel
0
0
18
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
19
Működési célú átvett pénzeszköz
0
1 402
20
Közhatalmi bevételek
0
0
21
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
22
Működési bevétel összesen
0
1 402
23
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
24
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
25
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
26
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
27
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
28
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
3 113
29
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
30
Tárgyévi bevételek összesen
0
4 515
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
32
Intézményi működési bevétel
289 830
280 544
33
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
34
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
35
Közhatalmi bevételek
0
0
36
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
37
Működési bevétel összesen
289 830
280 544
38
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
39
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
40
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
41
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
42
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
43
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
0
44
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
45
Tárgyévi bevételek összesen
289 830
280 544
46
Önkormányzati Társulás összesen
0
0
47
Intézményi működési bevétel
289 830
280 544
48
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
608 237
647 733
49
Működési célú átvett pénzeszköz
0
1 402
50
Közhatalmi bevételek
0
0
51
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
52
Működési bevétel összesen
898 067
929 679
53
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
54
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
5 184
11 000
55
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
57
Felhalmozási bevételek összesen
5 184
11 000
58
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
3 113
59
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
60
Tárgyévi bevételek összesen
903 251
943 792
 
3. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi kiadásai
                                                                                                                                    
      adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2020. eredeti ei.
2021. terv
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2
Személyi juttatás
0
0
3
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
4
Dologi kiadás
0
0
5
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
Működési célú tartalék
0
0
8
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
Működési kiadás összesen
0
0
10
Felújítás
0
0
11
Beruházás
0
0
12
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
13
Felhalmozási kiadás összesen
0
0
14
Finanszírozási kiadások
0
0
15
Tárgyévi kiadás összesen
0
0
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
17
Személyi juttatás
122 512
136 704
18
Munkaadókat terhelő járulék
22 162
21 829
19
Dologi kiadás
16 464
20 420
20
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
21
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
22
Működési célú tartalék
0
0
23
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
24
Működési kiadás összesen
161 138
178 953
25
Felújítás
2 184
0
26
Beruházás
3 000
0
27
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
28
Felhalmozási kiadás összesen
5 184
0
29
Finanszírozási kiadások
0
0
30
Tárgyévi kiadás összesen
166 322
178 953
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
32
Személyi juttatás
411 213
422 990
33
Munkaadókat terhelő járulék
75 850
73 063
34
Dologi kiadás
249 866
257 786
35
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
36
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
37
Működési célú tartalék
0
0
38
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
39
Működési kiadás összesen
736 929
753 839
40
Felújítás
0
0
41
Beruházás
0
11 000
42
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
43
Felhalmozási kiadás összesen
0
11 000
44
Finanszírozási kiadások
0
0
45
Tárgyévi kiadás összesen
736 929
764 839
46
Önkormányzati Társulás összesen
47
Személyi juttatás
533 725
559 694
48
Munkaadókat terhelő járulék
98 012
94 892
49
Dologi kiadás
266 330
278 206
50
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
51
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
52
Működési célú tartalék
0
0
53
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
54
Működési kiadás összesen
898 067
932 792
55
Felújítás
2 184
0
56
Beruházás
3 000
11 000
57
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
58
Felhalmozási kiadás összesen
5 184
11 000
59
Finanszírozási kiadások
0
0
60
Tárgyévi kiadás összesen
903 251
943 792
 
4. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi fejlesztési kiadások részletezése
 
     adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2020. eredeti ei.
2021. terv
1
Felújítások
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
2 184
0
4
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
5
Önkormányzati Társulás összes felújítás
2 184
0
6
Beruházások
7
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
0
0
8
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
3 000
0
9
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
11 000
10
Önkormányzati Társulás összes beruházás
3 000
11 000
11
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen
5 184
11 000
 
5. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi létszáma
 
A
B
C
megnevezés
2020. engedélyezett létszám (fő)
2021. engedélyezett létszám (fő)
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
36
36
3
Térségi Szociális Gondozási Központ
144
140
4
ebből - határozatlan idejű munkavállaló
140
139
5
         - határozott idejű munkavállaló (2021.03.01. - 2022.02.28.) 2 fő 4 órás
4
1
6
Önkormányzati Társulás összesen
180
176
 

6. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2021. évi finanszírozása
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                          adatok ezer forintban
A
B
C
D
E
F
G
 
megnevezés
2020. állami támogatás
2020. önkormányzati kiegészítés
2020. intézmény finanszírozás összesen
2021. állami támogatás
2021. önkormányzati kiegészítés
2021. intézmény finanszírozás összesen
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
0
2
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
157 440
3 698
161 138
169 588
4 850
174 438
3
Térségi Szociális Gondozási Központ
416 690
30 409
447 099
448 025
25 270
473 295
4
Önkormányzati Társulás összesen
574 130
34 107
608 237
617 613
30 120
647 733

7. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése
Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok
 
A
B
C
D
E
F
G
H
 
Állami támogatás megnevezése
önként vállalt(Ö) kötelező(K) feladat
feladatmutató
fajlagos mutató forintban
állami támogatás ezer forintban
működési bevétel és átvett támogatás
önkormányzati kiegészítő támogatás (műk. és felh.)
működési és felhalmozási kiadás
1
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda bér és járulék összesen
K
0
0
147 925
624
9 984
158 533
2
Óvodapedagógusok támogatása
K
19,4
4861500
94 313
624
0
0
3
Óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítők bértám.
K
12
2919000
35 028
0
0
0
4
Óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítők pedagógus szakképzettséggel rendelkeznek
K
2
4861500
9 723
0
0
0
5
Pedagógus II. kategóriába sorolt ped.
K
14
432000
6 048
0
0
0
6
Ped.II. minősítés 2021-ben - mutatószám felmérésben nem szerepel
K
3
396700
1 190
0
0
0
7
Nemzetiségi pótlék
K
2
811600
1 623
0
0
0
8
Óvodaműködtetési támogatás
K
20 873
0
0
0
9
Gyerekek nevelése napi 8 órát eléri
K
214,3
97400
20 873
3 891
-5 792
18 972
10
Gyermekétkeztetés támogatása-Csárdaszállás
K
790
0
658
1 448
11
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda összesen E Ft-ban
 
0
0
169 588
4 515
4 850
178 953
12
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
0
0
0
0
13
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és támogató szolgálat
K
0
0
0
0
0
0
14
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás és egyéb feladatok
K és Ö
0
0
102 850
30 286
16 000
149 136
15
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
Ö
0
0
0
0
0
0
16
a) Elismert szakmai dolgozók bértámogatása
Ö
0
0
203 234
0
0
203 234
17
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás
Ö
0
0
52 068
187 154
7 270
246 492
18
Gyermekétkeztetés támogatása
K
0
0
0
0
0
0
19
a) finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
K
0
0
34 684
0
0
34 684
20
b) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
K
0
0
39 921
15 421
16 000
71 342
21
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
K
0
0
0
0
0
0
22
c) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
K
0
0
2 611
0
0
2 611
23
d) Munkahelyi étkeztetés
Ö
0
0
0
0
0
0
24
e) Külső óvodai étkeztetés
Ö
0
0
0
0
0
0
25
f) Rendezvényi és református szeretet otthon étkeztetés
Ö
0
0
0
0
0
0
26
g) Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Ö
0
0
0
0
0
0
27
h) mindösszesen étkezés
Ö
0
0
0
47 683
-3 000
44 683
28
Támogató szolgálat
Ö
0
0
12 657
0
0
12 657
29
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban
 
0
0
448 025
280 544
36 270
764 839
30
Mindösszesen állami támogatás E Ft-ban
 
0
0
617 613
0
0
0

8. melléklet
 
Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2021. évre
 
                                                                                                                                                                                               adatok ezer forintban
Bevételek
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen
1
Saját működési bevételek
23 379
23 379
23 379
23 379
24 779
23 979
23 000
19 379
19 379
29 379
23 379
23 754
280 544
2
Állami támogatások
37 335
37 335
37 335
37 335
37 335
37 335
37 335
37 335
37 335
37 335
37 340
37 335
448 025
3
önkormányzati támogatás
2 775
2 775
2 775
1 472
72
872
111
289
11 172
6 883
3 467
3 607
36 270
4
Bevételek összesen
63 489
63 489
63 489
62 186
62 186
62 186
60 446
57 003
67 886
73 597
64 186
64 696
764 839
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
KIADÁSOK
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen
7
Dologi kiadás
23 103
23 103
23 103
21 800
21 800
21 800
20 060
16 617
16 500
21 800
23 800
24 300
257 786
8
Rendszeres személyi juttatás
34 430
34 430
34 430
34 430
34 430
34 430
34 430
34 430
34 430
44 250
34 430
34 440
422 990
9
Munkaadókat terhelő járulékok
5 956
5 956
5 956
5 956
5 956
5 956
5 956
5 956
5 956
7 547
5 956
5 956
73 063
10
Beruházás
0
0
0
0
0
0
0
0
11 000
0
0
0
11 000
11
Kiadások összesen
63 489
63 489
63 489
62 186
62 186
62 186
60 446
57 003
67 886
73 597
64 186
64 696
764 839

9. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021-2024. évi tervszámai
                                                                                                                                      
                                                                                                      adatok ezer forintban
A
B
C
D
E
 
megnevezés
2021. terv
2022. terv
2023. terv
2024. terv
1
Intézményi működési bevétel
280 544
289 000
294 000
300 000
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
647 733
615 000
629 924
638 822
3
Működési célú átvett pénzeszköz
1 402
0
0
0
4
Közhatalmi bevételek
0
0
0
0
5
Működési bevétel összesen
929 679
904 000
923 924
938 822
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
0
0
7
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
11 000
5 000
4 000
6 000
8
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
0
0
9
Felhalmozási bevételek összesen
11 000
5 000
4 000
6 000
10
Finanszírozási bevételek
3 113
0
0
0
11
Tárgyévi bevételek összesen
943 792
909 000
927 924
944 822
12
Személyi juttatás
559 694
538 669
554 829
565 474
13
Munkaadókat terhelő járulék
94 892
94 267
97 095
98 958
14
Dologi kiadás
278 206
271 064
272 000
274 390
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
17
Működési célú tartalék
0
0
0
0
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
19
Működési kiadás összesen
932 792
904 000
923 924
938 822
20
Felújítás
0
0
0
0
21
Beruházás
11 000
5 000
4 000
6 000
22
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
0
23
Felhalmozási kiadás összesen
11 000
5 000
4 000
6 000
24
Finanszírozási kiadások
0
0
0
0
25
Tárgyévi kiadás összesen
943 792
909 000
927 924
944 822
26
Hiány
0
0
0
0
 
« Vissza
Vissza a főmenübe