70/2021. (XII. 17.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2021. évi költségvetésről szóló határozat módosítása
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
70/2021.(XII. 17.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (II. 25.) határozatot a következők szerint módosítja:
 
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2021. évi költségvetésről szóló 12/2021. (II. 25.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.050.904 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.050.904 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 1.019.990 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 25.434 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 5.480 forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint."
 
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 1.024.061 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 632.277 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 106.509 ezer forint
c) dologi kiadás 285.275 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
 
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 26.843 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
 
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.

7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.

8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
 
9. A TH. 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.
 
1. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi mérleg
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2021. terv
2021. terv
1
Intézményi működési bevétel
280 544
280 563
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
647 733
738 649
3
Működési célú átvett pénzeszköz
1 402
778
4
Közhatalmi bevételek
0
0
5
Működési bevétel összesen
929 679
1 019 990
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
7
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
11 000
25 434
8
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
9
Felhalmozási bevételek összesen
11 000
25 434
10
Finanszírozási bevételek összesen
3 113
5 480
11
Tárgyévi bevételek összesen
943 792
1 050 904
12
Személyi juttatás
559 694
632 277
13
Munkaadókat terhelő járulék
94 892
106 509
14
Dologi kiadás
278 206
285 275
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
17
Működési célú tartalék
0
0
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
19
Működési kiadás összesen
932 792
1 024 061
20
Felújítás
0
0
21
Beruházás
11 000
26 843
22
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
23
Felhalmozási kiadás összesen
11 000
26 843
24
Finanszírozási kiadások
0
0
25
Tárgyévi kiadás összesen
943 792
1 050 904
26
Hiány
0
0
 
2. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi bevételei
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2021. terv
2021. terv
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Intézményi működési bevétel
0
19
3
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
647 733
727 532
4
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
5
Közhatalmi bevételek
0
0
6
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
7
Működési bevétel összesen
647 733
727 551
8
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
9
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
11 000
25 434
10
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
11
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
12
Felhalmozási bevételek összesen
11 000
25 434
13
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
52
14
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
15
Tárgyévi bevételek összesen
658 733
753 037
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
0
0
17
Intézményi működési bevétel
0
0
18
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
2 792
19
Működési célú átvett pénzeszköz
1 402
778
20
Közhatalmi bevételek
0
0
21
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
22
Működési bevétel összesen
1 402
3 570
23
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
24
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
25
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
26
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
27
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
28
Finanszírozási bevétel-működési célú
3 113
3 340
29
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
30
Tárgyévi bevételek összesen
4 515
6 910
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
32
Intézményi működési bevétel
280 544
280 544
33
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
8 325
34
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
35
Közhatalmi bevételek
0
0
36
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
37
Működési bevétel összesen
280 544
288 869
38
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
39
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
40
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
41
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
42
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
43
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
2 088
44
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
45
Tárgyévi bevételek összesen
280 544
290 957
46
Önkormányzati Társulás összesen
0
0
47
Intézményi működési bevétel
280 544
280 563
48
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
647 733
738 649
49
Működési célú átvett pénzeszköz
1 402
778
50
Közhatalmi bevételek
0
0
51
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
52
Működési bevétel összesen
929 679
1 019 990
53
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
54
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
11 000
25 434
55
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
57
Felhalmozási bevételek összesen
11 000
25 434
58
Finanszírozási bevétel-működési célú
3 113
5 480
59
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
60
Tárgyévi bevételek összesen
943 792
1 050 904
 
3. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi kiadásai
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2021. terv
2021. terv
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2
Személyi juttatás
0
240
3
Munkaadókat terhelő járulék
0
37
4
Dologi kiadás
0
1 136
5
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
Működési célú tartalék
0
0
8
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
Működési kiadás összesen
0
1 413
10
Felújítás
0
0
11
Beruházás
0
14 093
12
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
13
Felhalmozási kiadás összesen
0
14 093
14
Finanszírozási kiadások
0
0
15
Tárgyévi kiadás összesen
0
15 506
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde
17
Személyi juttatás
136 704
150 971
18
Munkaadókat terhelő járulék
21 829
24 880
19
Dologi kiadás
20 420
20 569
20
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
21
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
22
Működési célú tartalék
0
0
23
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
24
Működési kiadás összesen
178 953
196 420
25
Felújítás
0
0
26
Beruházás
0
1 750
27
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
28
Felhalmozási kiadás összesen
0
1 750
29
Finanszírozási kiadások
0
0
30
Tárgyévi kiadás összesen
178 953
198 170
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
32
Személyi juttatás
422 990
481 066
33
Munkaadókat terhelő járulék
73 063
81 592
34
Dologi kiadás
257 786
263 570
35
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
36
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
37
Működési célú tartalék
0
0
38
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
39
Működési kiadás összesen
753 839
826 228
40
Felújítás
0
0
41
Beruházás
11 000
11 000
42
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
43
Felhalmozási kiadás összesen
11 000
11 000
44
Finanszírozási kiadások
0
0
45
Tárgyévi kiadás összesen
764 839
837 228
46
Önkormányzati Társulás összesen
47
Személyi juttatás
559 694
632 277
48
Munkaadókat terhelő járulék
94 892
106 509
49
Dologi kiadás
278 206
285 275
50
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
51
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
52
Működési célú tartalék
0
0
53
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
54
Működési kiadás összesen
932 792
1 024 061
55
Felújítás
0
0
56
Beruházás
11 000
26 843
57
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
58
Felhalmozási kiadás összesen
11 000
26 843
59
Finanszírozási kiadások
0
0
60
Tárgyévi kiadás összesen
943 792
1 050 904
 
4. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2021. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2021. terv
2021. terv
1
Felújítások
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde
0
0
4
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
5
Önkormányzati Társulás összes felújítás
0
0
6
Beruházások
7
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
0
14 093
8
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde
0
1 750
9
Térségi Szociális Gondozási Központ
11 000
11 000
10
Önkormányzati Társulás összes beruházás
11 000
26 843
11
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen
11 000
26 843
 

 
5. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi létszáma
A
B
C
D
1
megnevezés
2021. engedélyezett nyitó létszám (fő)
változás
2021. engedélyezett létszám (fő)
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
0
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde összesen
36
8
44
4
óvoda közalkalmazott
36
0
36
5
bölcsőde
0
7
7
6
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási- diákmunka és munka törvénykönyv alapján
0
1
1
7
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen
140
9
149
8
közalkalmazott határozatlan idejű
139
0
139
9
közalkalmazott határozott idejű munkavállaló (2021.03.01.-2022.02.28.) 2 fő 4 órás
1
0
1
10
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási munkavégzők
0
9
9
11
Önkormányzati Társulás összesen
176
17
193
« Vissza
Vissza a főmenübe