3/2022. (II. 10.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: Társulási Tanács 2022 évi költségvetése
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
3/2022. (II. 10.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
 
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 1.130.412 ezer forintban,
b) kiadási fő összegét 1.130.412 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
 
2. Az Önkormányzati Társulás a bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 1.098.798 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 29.368 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 2.246 ezer forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.
 
3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 1.101.044 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 654.084 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 94.327 ezer forint,
c) dologi kiadás 352.633 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú tartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.
 
4. Az Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadásának összege 29.368 ezer forint, a 4. melléklet szerint.
 
5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
 
6. Az Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának és önkormányzati működési kiegészítő támogatásának előirányzatait a 6. melléklet részletezi.
 
7. A működési és felhalmozási kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.
 
8. Az Önkormányzati Társulás saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
 
9. Az Önkormányzati Társulás 2022-2025. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.
 
10. Az Önkormányzati Társulás kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ügyfelek juttatásának kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
d) egyéb előre nem látható, működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések a gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével. 
 
Határidő: azonnal
1. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi mérleg
adatok ezer forintban
 
A
B
C
 
2021.
 
megnevezés
eredeti ei.
2022. terv
1
Intézményi működési bevétel
280 544
283 716
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
647 733
815 082
3
Működési célú átvett pénzeszköz
1 402
0
4
Közhatalmi bevételek
0
0
5
Működési bevétel összesen
929 679
1 098 798
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
7
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
11 000
29 368
8
államháztartáson kívülről
0
0
9
Felhalmozási bevételek összesen
11 000
29 368
10
Finanszírozási bevételek összesen
3 113
2 246
11
Tárgyévi bevételek összesen
943 792
1 130 412
12
Személyi juttatás
559 694
654 084
13
Munkaadókat terhelő járulék
94 892
94 327
14
Dologi kiadás
278 206
352 633
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
17
Működési célú tartalék
0
0
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
19
Működési kiadás összesen
932 792
1 101 044
20
Felújítás
0
15 067
21
Beruházás
11 000
14 301
22
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
23
Felhalmozási kiadás összesen
11 000
29 368
24
Finanszírozási kiadások
0
0
25
Tárgyévi kiadás összesen
943 792
1 130 412
26
Hiány
0
0
 
2. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi bevételei
adatok ezer forintban
A                                                                                B                     C
 
megnevezés
2021.eredeti ei.
2022. terv
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Intézményi működési bevétel
0
0
3
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
647 733
815 082
4
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
5
Közhatalmi bevételek
0
0
6
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
7
Működési bevétel összesen
647 733
815 082
8
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
9
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
11 000
29 368
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
 
 
10
államháztartáson kívülről
0
0
11
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
12
Felhalmozási bevételek összesen
11 000
29 368
13
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
0
14
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
15
Tárgyévi bevételek összesen
658 733
844 450
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
0
0
17
Intézményi működési bevétel
0
0
18
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
19
Működési célú átvett pénzeszköz
1 402
0
20
Közhatalmi bevételek
0
0
21
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
22
Működési bevétel összesen
1 402
0
23
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
24
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
 
 
25
államháztartáson kívülről
0
0
26
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
27
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
28
Finanszírozási bevétel-működési célú
3 113
2 246
29
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
30
Tárgyévi bevételek összesen
4 515
2 246
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
32
Intézményi működési bevétel
280 544
283 716
33
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
34
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
35
Közhatalmi bevételek
0
0
36
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
37
Működési bevétel összesen
280 544
283 716
38
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
39
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
 
 
40
államháztartáson kívülről
0
0
41
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
42
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
43
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
0
44
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
45
Tárgyévi bevételek összesen
280 544
283 716
46
Önkormányzati Társulás összesen
0
0
47
Intézményi működési bevétel
280 544
283 716
48
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
647 733
815 082
49
Működési célú átvett pénzeszköz
1 402
0
50
Közhatalmi bevételek
0
0
51
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
52
Működési bevétel összesen
929 679
1 098 798
53
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
54
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
11 000
29 368
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
 
 
55
államháztartáson kívülről
0
0
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
57
Felhalmozási bevételek összesen
11 000
29 368
58
Finanszírozási bevétel-működési célú
3 113
2 246
59
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
60
Tárgyévi bevételek összesen
943 792
1 130 412
 

 
3. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi kiadásai
adatok ezer forintban
A                                                                    B                                             C
megnevezés                                                             2021.eredeti ei.                     2022.terv
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
 
2
Személyi juttatás
0
0
3
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
4
Dologi kiadás
0
0
5
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
Működési célú tartalék
0
0
8
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
Működési kiadás összesen
0
0
10
Felújítás
0
0
11
Beruházás
0
8 052
12
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
13
Felhalmozási kiadás összesen
0
8 052
14
Finanszírozási kiadások
0
0
15
Tárgyévi kiadás összesen
0
8 052
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
 
 
17
Személyi juttatás
136 704
187 198
18
Munkaadókat terhelő járulék
21 829
25 082
19
Dologi kiadás
20 420
32 755
20
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
21
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
22
Működési célú tartalék
0
0
23
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
24
Működési kiadás összesen
178 953
245 035
25
Felújítás
0
15 067
26
Beruházás
0
1 249
27
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
28
Felhalmozási kiadás összesen
0
16 316
29
Finanszírozási kiadások
0
0
30
Tárgyévi kiadás összesen
178 953
261 351
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
 
 
32
Személyi juttatás
422 990
466 886
33
Munkaadókat terhelő járulék
73 063
69 245
34
Dologi kiadás
257 786
319 878
35
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
36
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
37
Működési célú tartalék
0
0
38
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
39
Működési kiadás összesen
753 839
856 009
40
Felújítás
0
0
41
Beruházás
11 000
5 000
42
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
43
Felhalmozási kiadás összesen
11 000
5 000
44
Finanszírozási kiadások
0
0
45
Tárgyévi kiadás összesen
764 839
861 009
46
Önkormányzati Társulás összesen
 
 
47
Személyi juttatás
559 694
654 084
48
Munkaadókat terhelő járulék
94 892
94 327
49
Dologi kiadás
278 206
352 633
50
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
51
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
52
Működési célú tartalék
0
0
53
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
54
Működési kiadás összesen
932 792
1 101 044
55
Felújítás
0
15 067
56
Beruházás
11 000
14 301
57
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
58
Felhalmozási kiadás összesen
11 000
29 368
59
Finanszírozási kiadások
0
0
60
Tárgyévi kiadás összesen
943 792
1       130 412
 

 
4. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
                      A                                                                                                                B                                                                                                                                                 C
1             Felújítások
2             Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás    00
3             Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde             015 067
4             Térségi Szociális Gondozási Központ                                                                00
5             Önkormányzati Társulás összes felújítás                                             0                                                                                                           15 067
6             Beruházások
7             Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás    08 052
8             Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde             01 249
9             Térségi Szociális Gondozási Központ                                                        11 000 5 000
10          Önkormányzati Társulás összes beruházás                                   11 000                                                                                                    14 301
11          Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadás mindösszesen       11 000                                                                                                    29 368
A                                                                   B                                                                     C

 
megnevezés
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati

2021. engedélyezett létszám (fő)

2022. engedélyezett létszám (fő)

1          Társulás                                                                                                                           0                                                                                                                                       0
2          Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde                                  36                                                                                                                                     43
3          Térségi Szociális Gondozási Központ                                                                            140                                                                                                                                    141
4          ebből - határozatlan idejű munkavállaló                                                                          139                                                                                                                                   140
- határozott idejű munkavállaló (2022.03.01. - 2023.02.28.) 2 fő 4
5          órás                                                                                                                                 1 1
6          Önkormányzati Társulás összesen                                                                             176                                                                                                                                    184
A                                                                                     B                        C                        D                                                                                       E                        F                        G                                                                                                                    G

megnevezés                                          2021. állami
támogatás
 
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési
Önkormányzati Társulás
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és
 
 
 
 
 
 
2
Bölcsőde
169 588
4 850
174 438
241 769
1 020
242 789
3
Térségi Szociális Gondozási Központ
448 025
25 270
473 295
555 024
17 269
572 293
4
Önkormányzati Társulás összesen
617 613
30 120
647 733
796 793
18 289
815 082

2021.
önkormányzati kiegészítés

2021. intézmény finanszírozás összesen

2022. állami támogatás

2022.
önkormányzati kiegészítés (működési)

2022. intézmény finanszírozás összesen

7.melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok
 
Állami támogatás megnevezése
 
önként vállalt(Ö) kötelező(K) feladat
 
feladat mutató
 
fajlagos mutató forintban
állami támogatás ezer forintban
 
működési bevétel és átvett támogatás
 
önkormányzati kiegészítő támogatás (műk. és felh.)
működési és felhalmozási kiadás
 
 
1
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda bér és járulék összesen
K
0
0
172 644
0
21 668
194 312
2
Óvodapedagógusok támogatása
K
19,9
5 262 900
104 732
0
0
0
3
Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám.
K
12
3 878 000
46 536
0
0
0
4
Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők ped.szakképzettséggel rendelkeznek
K
2
5 262 900
10 526
0
0
0
5
Pedagógus II. kategóriába sorolt ped.
K
16
467 690
7 483
0
0
0
6
Mesterpedagógus
K
1
1 743 970
1 744
0
0
0
7
Nemzetiségi pótlék
K
2
811 600
1 623
0
0
0
8
Óvodaműködtetési támogatás
K
 
 
28 249
2 246
-5 540
24 955
9
Gyerekek nevelése napi 8 órát eléri
K
217,3
130 000
28 249
2 246
-5 540
24 955
10
Gyermekétkeztetés támogatása-Csárdaszállás
K
 
 
790
0
658
1 448
11
Óvoda összesen
 
 
 
201683
2 246
16786
220715
12
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
K
1
6 990 700
6 991
 
-6 991
0
13
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
K
4,4
5 453 000
23 993
 
9 741
33 734
14
Bölcsődei üzemeltetési támogatás
K
 
9 102 000
9 102
 
-2 200
6 902
15
Bölcsőde összesen
 
 
 
40086
 
550
40636
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde mindösszesen E Ft-ban
 
0
0
241 769
2 246
17 336
261 351
17
Térségi Szociális Gondozási Központ
 
0
0
0
0
0
0
18
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és támogató szolgálat
K
0
0
0
0
0
0
19
a)Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás és egyéb feladatok
K és Ö
0
0
146 910
34 211
14 501
195 622
20
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
Ö
0
0
0
0
0
0
21
a)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása
Ö
0
0
250 235
0
-43 235
207 000
22
b)Intézmény-üzemeltetési támogatás
Ö
0
0
60 852
182 974
53 894
297 720
23
Gyermekétkeztetés támogatása
K
0
0
0
0
0
0
24
a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
K
0
0
43 555
0
4 717
48 272
25
b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
K
0
0
50 425
14 064
-1 949
62 540
26
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
K
0
0
0
0
0
0
27
c)rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
K
0
0
3 047
0
0
3 047
28
d)Munkahelyi étkeztetés
Ö
0
0
0
0
0
0
29
e)Külső óvodai étkeztetés
Ö
0
0
0
0
0
0
30
f)Rendezvényi és református szeretet otthon étkeztetés
Ö
0
0
0
0
0
0
31
g)Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Ö
0
0
0
0
0
0
32
h)mindösszesen étkezés
Ö
0
0
0
52 467
-5 659
46 808
33
Támogató szolgálat
Ö
0
0
0
0
0
0
34
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban
 
0
0
555 024
283 716
22 269
861 009
35
Mindösszesen állami támogatás E Ft-ban
 
0
0
796793
0
0
0
 
 
7
 
 
 
 
 
 

 
8. melléklet
Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2022. évre
adatok ezer forintban
Bevételek
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen
Saját működési bevételek
24 840
25 379
25 379
22 081
22 081
21 979
21 000
17 500
20 965
35 379
23 379
23 754
283 716
Állami támogatások
45 677
46 307
46 304
46 304
46 304
46 304
46 304
46 304
46 304
46 304
46 304
46 304
555 024
önkormányzati támogatás
3 575
2 406
2 409
1 000
1 000
1 102
341
398
4 196
811
2 702
2 329
22 269
Bevételek összesen
74 092
74 092
74 092
69 385
69 385
69 385
67 645
64 202
71 465
82 494
72 385
72 387
861 009
 
 
 
KIADÁSOK
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen
Dologi kiadás
30 507
30 507
30 507
25 800
25 800
25 800
24 060
20 617
22 880
25 800
28 800
28 800
319 878
Rendszeres személyi juttatás
37 907
37 907
37 907
37 907
37 907
37 907
37 907
37 907
37 907
49 907
37 907
37 909
466 886
Munkaadókat terhelő járulékok
5 678
5 678
5 678
5 678
5 678
5 678
5 678
5 678
5 678
6 787
5 678
5 678
69 245
Beruházás
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
0
5 000
Kiadások összesen
74 092
74 092
74 092
69 385
69 385
69 385
67 645
64 202
71 465
82 494
72 385
72 387
861 009

 
9. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022-2025. évi tervszámai
adatok ezer forintban
 
A
B
C
D
E
megnevezés
2022. terv
2023. terv
2024. terv
2025. terv
1
Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön
283 716
289 000
294 000
300 000
2
államháztartáson belülről
815 082
825 000
829 924
830 822
3
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
0
0
4
Közhatalmi bevételek
0
0
0
0
5
Működési bevétel összesen
1 098 798
1 114 000
1 123 924
1 130 822
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés Felhalmozási célú támogatás, kölcsön
0
0
0
0
7
államháztartáson belülről
29 368
5 000
4 000
6 000
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön
 
 
 
 
8
visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
0
0
9
Felhalmozási bevételek összesen
29 368
5 000
4 000
6 000
10
Finanszírozási bevételek
2 246
0
0
0
11
Tárgyévi bevételek összesen
1 130 412
1 119 000
1 127 924
1 136 822
12
Személyi juttatás
654 084
658 669
658 829
665 474
13
Munkaadókat terhelő járulék
94 327
95 267
97 095
98 958
14
Dologi kiadás
352 633
360 064
368 000
366 390
15
Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás
0
0
0
0
16
államháztartáson kívülre
0
0
0
0
17
Működési célú tartalék
0
0
0
0
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
19
Működési kiadás összesen
1 101 044
1 114 000
1 123 924
1 130 822
20
Felújítás
15 067
0
0
0
21
Beruházás
14 301
5 000
4 000
6 000
22
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
0
23
Felhalmozási kiadás összesen
29 368
5 000
4 000
6 000
24
Finanszírozási kiadások
0
0
0
0
25
Tárgyévi kiadás összesen
1 130 412
1 119 000
1 127 924
1 136 822
26
Hiány
0
0
0
0
 
Határidő: azonnal 
« Vissza
Vissza a főmenübe