23/2022. (V. 30.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2022. évi költségvetésről szóló határozat módosítása
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
23/2022.(V. 30.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
 
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.161.844 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.161.844 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 1.128.306 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 29.368 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 4.170 forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint."
 
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 1.132.476 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 682.998 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 97.756 ezer forint
c) dologi kiadás 351.722 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
 
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 29.368 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
 
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
 
6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
 
7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
 
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
 
9. A TH. 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.
 
1.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi mérleg
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2022. eredeti ei.
2022. módosított ei. I.
1
Intézményi működési bevétel
283 716
283 743
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
815 082
844 563
3
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
4
Közhatalmi bevételek
0
0
5
Működési bevétel összesen
1 098 798
1 128 306
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
7
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
29 368
29 368
8
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
9
Felhalmozási bevételek összesen
29 368
29 368
10
Finanszírozási bevételek összesen
2 246
4 170
11
Tárgyévi bevételek összesen
1 130 412
1 161 844
12
Személyi juttatás
654 084
682 999
13
Munkaadókat terhelő járulék
94 327
97 755
14
Dologi kiadás
352 633
351 722
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
17
Működési célú tartalék
0
0
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
19
Működési kiadás összesen
1 101 044
1 132 476
20
Felújítás
15 067
15 067
21
Beruházás
14 301
14 301
22
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
23
Felhalmozási kiadás összesen
29 368
29 368
24
Finanszírozási kiadások
0
0
25
Tárgyévi kiadás összesen
1 130 412
1 161 844
26
Hiány
0
0
 

 
2.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi bevételei
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2022. eredeti ei.
2022. módosított ei. I.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Intézményi működési bevétel
0
27
3
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
815 082
840 786
4
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
5
Közhatalmi bevételek
0
0
6
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
7
Működési bevétel összesen
815 082
840 813
8
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
9
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
29 368
29 368
10
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
11
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
12
Felhalmozási bevételek összesen
29 368
29 368
13
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
71
14
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
67
15
Tárgyévi bevételek összesen
844 450
870 319
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
0
0
17
Intézményi működési bevétel
0
0
18
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
19
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
20
Közhatalmi bevételek
0
0
21
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
22
Működési bevétel összesen
0
0
23
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
24
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
25
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
26
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
27
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
28
Finanszírozási bevétel-működési célú
2 246
2 237
29
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
30
Tárgyévi bevételek összesen
2 246
2 237
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
32
Intézményi működési bevétel
283 716
283 716
33
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
3 777
34
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
35
Közhatalmi bevételek
0
0
36
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
37
Működési bevétel összesen
283 716
287 493
38
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
39
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
40
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
41
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
42
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
43
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
1 795
44
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
45
Tárgyévi bevételek összesen
283 716
289 288
46
Önkormányzati Társulás összesen
0
0
47
Intézményi működési bevétel
283 716
283 743
48
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
815 082
844 563
49
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
50
Közhatalmi bevételek
0
0
51
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
52
Működési bevétel összesen
1 098 798
1 128 306
53
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
54
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
29 368
29 368
55
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
57
Felhalmozási bevételek összesen
29 368
29 368
58
Finanszírozási bevétel-működési célú
2 246
4 103
59
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
67
60
Tárgyévi bevételek összesen
1 130 412
1 161 844
 

 
3.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi kiadásai
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2022. eredeti ei.
2022. módosított ei. I.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2
Személyi juttatás
0
33
3
Munkaadókat terhelő járulék
0
34
4
Dologi kiadás
0
98
5
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
Működési célú tartalék
0
0
8
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
Működési kiadás összesen
0
165
10
Felújítás
0
0
11
Beruházás
8 052
8 052
12
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
13
Felhalmozási kiadás összesen
8 052
8 052
14
Finanszírozási kiadások
0
0
15
Tárgyévi kiadás összesen
8 052
8 217
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
17
Személyi juttatás
187 198
188 198
18
Munkaadókat terhelő járulék
25 082
25 082
19
Dologi kiadás
32 755
31 746
20
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
21
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
22
Működési célú tartalék
0
0
23
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
24
Működési kiadás összesen
245 035
245 026
25
Felújítás
15 067
15 067
26
Beruházás
1 249
1 249
27
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
28
Felhalmozási kiadás összesen
16 316
16 316
29
Finanszírozási kiadások
0
0
30
Tárgyévi kiadás összesen
261 351
261 342
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
32
Személyi juttatás
466 886
494 768
33
Munkaadókat terhelő járulék
69 245
72 639
34
Dologi kiadás
319 878
319 878
35
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
36
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
37
Működési célú tartalék
0
0
38
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
39
Működési kiadás összesen
856 009
887 285
40
Felújítás
0
0
41
Beruházás
5 000
5 000
42
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
43
Felhalmozási kiadás összesen
5 000
5 000
44
Finanszírozási kiadások
0
0
45
Tárgyévi kiadás összesen
861 009
892 285
46
Önkormányzati Társulás összesen
47
Személyi juttatás
654 084
682 999
48
Munkaadókat terhelő járulék
94 327
97 755
49
Dologi kiadás
352 633
351 722
50
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
51
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
52
Működési célú tartalék
0
0
53
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
54
Működési kiadás összesen
1 101 044
1 132 476
55
Felújítás
15 067
15 067
56
Beruházás
14 301
14 301
57
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
58
Felhalmozási kiadás összesen
29 368
29 368
59
Finanszírozási kiadások
0
0
60
Tárgyévi kiadás összesen
1 130 412
1 161 844
 

 
4.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2022. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2022. eredeti ei.
2022. módosított ei. I.
1
Felújítások
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
15 067
15 067
4
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
5
Önkormányzati Társulás összes felújítás
15 067
15 067
6
Beruházások
7
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
8 052
8 052
8
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
1 249
1 249
9
Térségi Szociális Gondozási Központ
5 000
5 000
10
Önkormányzati Társulás összes beruházás
14 301
14 301
11
Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadás mindösszesen
29 368
29 368
 

 
5.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi létszáma
A
B
C
D
1
megnevezés
2022. engedélyezett nyitó létszám (fő)
változás
2022. engedélyezett létszám (fő)
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
0
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde összesen
43
0
43
4
 - óvoda közalkalmazott
36
0
36
5
 - bölcsőde
7
0
7
6
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen
141
9
150
7
 - közalkalmazott határozatlan idejű
140
0
140
8
 - közalkalmazott határozott idejű munkavállaló (2022.03.01- 2023.02.28.)
    2 fő 4 órás
1
0
1
9
 egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási munkavégzők
0
9
9
10
Önkormányzati Társulás összesen
184
9
193
« Vissza
Vissza a főmenübe